header

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• razumeli strukturo, načela in zahteve standarda ISO 22000:2018 & FSSC 22000 V5.1 ter njegovo smiselno uporabo pri presojah;
• sposobni planirati notranje presoje;
• sposobni sodelovati pri presoji sistema vodenja varnosti živil;
• sposobni prepoznavati dobre in šibke točke sistema vodenja varnosti živil;
• sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu.

Vsebina
• Zakaj presoje sistema vodenja varnosti živil
• Zahteve standarda ISO 22000:2018 in FSSC 22000 V5.1 – podroben pregled
• Primeri za razumevanje zahtev standarda in vaje
• Tehnike presojanja – izdelava načrta notranjih presoj, izbira notranjih presojevalcev, tehnike komuniciranja, poročanje
• Praktične vaje in povzetek
• Pisni preizkus znanja

Način dela: predavanje z diskusijo in delo v skupinah.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme vodenja varnosti živil in sisteme vodenja kakovosti
• Vodje in člani HACCP skupin
• Bodoči notranji presojevalci sistemov vodenja varnosti živil
• Vsi, ki želijo pridobiti znanja s področja poznavanja, obvladovanja in presojanja sistemov vodenja varnosti živil

Predznanje
Pričakuje se poznavanje načel HACCP ter načel dobre proizvodne in higienske prakse, osnovno poznavanje zahtev standarda ISO 22000, zahtev standarda FSSC in zahtev relevantne tehnične specifikacije ISO/TS 22002.

!Na seminar obvezno prinesite s seboj naslednje dokumente:
– Standard ISO 22000:2018 – vsi udeleženci
– Tehnično specifikacijo ISO/TS 22002-1:2009 – udeleženci iz podjetij proizvodnje živil, certificiranih po standardu FSSC Food Manufacturing
– Tehnično specifikacijo ISO/TS 22002-4:2014 – udeleženci iz podjetij proizvodnje embalaže in/ali embalažnih materialov, certificiranih po standardu FSSC Packaging
– FSSC 22000 V5.1 Part II Requirements for certification, dostopno na spletni strani: https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2021/02/FSSC-22000-Scheme-Version-5.1_pdf.pdf

Trajanje: 2 dni, od 9:00 do 16:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.