header

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• Razumeli strukturo, načela in zahteve standarda ISO 22000:2018
• Sposobni planirati notranje presoje
• Sposobni sodelovati pri presoji sistema vodenja varnosti živil
• Sposobni prepoznavati dobre in šibke točke sistema vodenja varnosti živil
• Sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu

Vsebina
• Zakaj presoje sistema vodenja varnosti živil
• Zahteve standarda ISO 22000:2018 – podroben pregled
• Primeri za razumevanje zahtev standarda in vaje
• Notranja presoja – priprava, izvedba in poročanje
• Praktične vaje
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in praktične vaje.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme vodenja varnosti živil in sisteme vodenja kakovosti
• Vodje in člani HACCP skupin
• Bodoči notranji presojevalci ISO 22000:2018
• Vsi, ki želijo pridobiti znanja s področja poznavanja, obvladovanja in presojanja sistemov vodenja varnosti živil

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 22000:2018.

Predznanje
Zaželeno je poznavanje načel HACCP ter načel dobre proizvodne in higienske prakse.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.