header

Namen
Seznaniti udeležence s pripravo učinkovitega plana za obvladovanje tveganj na goljufije živil (FOOD FRAUD) in za zaščito živil (FOOD DEFENSE).

Vsebina
• Uvod
Obvladovanje tveganj na goljufije živil (FOOD FRAUD)
Primeri goljufij
Terminologija
Sistem obvladovanja tveganj za goljufije živil (VACCP)
Ocena ranljivosti
Presoja in zahtevana dokumentacija
• Zaščita živil (FOOD DEFENSE)
Načrt zaščite živil
Ocena zaščite
Sistem zaščite živil
Povzetek vsebine in zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme vodenja varnosti živil
• Vodje in člani HACCP skupin
• Vsi, ki se želijo seznaniti s problematiko goljufije živil in z zaščito živil

Predavateljica: mag. Irma Koren

Trajanje: 1 dan, od 9:00 do 16:00