header

Namen
Udeleženci bodo nadgradili in osvežili svoje znanje na področju notranjega nadzora, prepoznavanja in obvladovanja tveganj in se hkrati seznanili z novostmi na področju zagotavljanja varnosti živil.

Vsebina
• Metodologija prepoznavanja in ocenjevanja tveganj, primeri
• Primeri izdelave ocene tveganja
• Določitev ustreznih kontrolnih ukrepov, primeri
• Monitoring v kritičnih kontrolnih točkah
• Verifikacija sistema HACCP, primeri

Način dela
Predavanja in delo v skupinah (delavnice), predstavitev rešitev z diskusijo.

Predznanje
• Poznavanje načel sistema HACCP
• Poznavanje načel dobre proizvodne in higienske prakse

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme vodenja varnosti živil
• Vodje in člani HACCP skupin

Certifikat
Po opravljenem seminarju bodo udeleženci prejeli certikat o udeležbi na usposabljanju Sistem HACCP v teoriji in praksi.

Trajanje
1 dan od 9:00 do 16:00.