header

Zakaj FAMI QS?
• Številne krize na področju varnosti živil so povezane s krmo za živali: BSE, dioxini, kloramfenikol, melamin, … Dodatke za krmo proizvajajo velike kemijske tovarne, ki velikokrat niso usmerjene na varnost živil
• Cilj standarda FAMI QS je kakovost in varnost krme (zadovoljstvo kupcev)

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• razumeli strukturo, načela in zahteve standarda FAMI QS ter njegovo smiselno uporabo pri presojah;
• sposobni planirati notranje presoje po standardu FAMI QS;
• sposobni sodelovati pri FAMI QS presoji;
• sposobni prepoznavati dobre in šibke točke FAMI QS sistema,
• sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu.

Vsebina
• Splošno o FAMI QS
• Zahteve standarda FAMI QS v6 – podroben pregled s primeri za razumevanje
• Postopek certificiranja po standardu FAMI QS v6
• Izkušnje Bureau Veritas Certification
• Notranja presoja – priprava, izvedba in poročanje
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in obravanavo parktičnih primerov.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme vodenja varnosti proizvodov in sisteme vodenja kakovosti
• Vodje in člani HACCP skupin
• Bodoči notranji presojevalci sistemov vodenja varnosti proizvodov
• Vsi, ki želijo pridobiti znanja s področja poznavanja in presojanja po FAMI QS ter obvladovanja varnosti in kakovosti krme.

Predznanje
Zaželeno je poznavanje načel sistema HACCP ter načel dobre proizvodne in dobre higienske prakse.
Zaželeno je vsaj bežno poznavanje standarda FAMI QS
Standard prinesite s seboj na seminar.

Certifikat
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o udeležbi in uspešno opravljenem seminarju za notranje presojevalce FAMI QS v6.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online. Popusti se med seboj ne seštevajo.