header

!!! PRIJAVA NA SEMINAR: zaradi tehničnih težav nam prijavo pošljite na mail: seminarji@bureauveritas.com Napišite naziv seminarja, podjetje in ime udeleženca.

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• Poznali zahteve standarda IFS Food v6.1
• Sposobni planirati in izvajati notranje presoje
• Sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu

Vsebina
• Standard IFS Food v6.1 – načela, koncept in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje zahtev standarda in vaje
• Postopek certificiranja
• Priprava in izvedba notranje presoje
• Neskladnosti: prikaz in obravnava primerov
• Korekcije in korektivni ukrepi za odpravo neskladnosti
• Priprava poročila o neskladnosti
• Praktične vaje (določanje obsega presoj, ocenjevanje neskladnosti)
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah.

Ciljna skupina
• Osebe, ki so odgovorne za vzpostavitev, vzdrževanje in presojanje sistema zagotavljanja varnih živil po zahtevah standarda IFS Food.

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti živil IFS Food v6.1.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.