header

Namen
Seznaniti udeležence z zahtevami standarda BRCGS Food v8

Vsebina
• Standard BRCGS Food v8 – načela, koncept in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje zahtev standarda in vaje

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sistem vodenja varnosti živil
• Presojevalci
• Svetovalci
• Vsi, ki se želijo seznaniti z zahtevami standards BRCGS Food v8.

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju o sistemu vodenja varnosti živil BRCGS Food v8.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.