header

Enodnevni seminar za osebe odgovorne za varnost in kakovost živil, notranje presojevalce IFS Food, IFS predstavnike v podjetjih in za vse tiste, ki bi se radi temeljito seznanili z novostmi, ki jih standard IFS Food v7 prinaša.

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:

  • Razumeli namen sprememb, ki jih prinaša standard IFS Food v7
  • Spoznali razlike v protokolu presoje med verzijo 6.1 in 7
  • Razumeli novosti v zahtevah, ki jih prinaša IFS Food v7

 

Vsebina
• Standard IFS Food v7 – uvod
• Standard IFS Food v6.1 in standard IFS Food v7 –  pregled sprememb
• Vaja
• Pisni preizkus znanja

Predznanje
Poznavanje zahtev IFS Food v6.1.

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Certifikat
Udeleženci, ki bodo uspešno opravili pisni preizkus bodo prejeli potrdilo o opravljenem seminarju.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 16:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.