header

Namen
Seznaniti udeležence z zahtevami standarda IFS Food v6.1

Vsebina
• Standard IFS Food v6.1 – načela, koncept in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje zahtev standarda in vaje

Način dela
Predavanje z diskusijo in vaje.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sistem vodenja varnosti živil
• Presojevalci
• Svetovalci
• Vsi, ki se želijo seznaniti z zahtevami standards IFS v6.1

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju o sistemu vodenja varnosti živil IFS Food v6.1.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.