header

Ključne prednosti za udeležence delavnice FMEA

• Razumevanje uporabe FMEA
Ob zaključku delavnice bodo udeleženci razumeli uporabo FMEA pristopa za »preprečevanje napak« v praksi.

Zaupanje v izvajanje FMEA
S pomočjo obravnave primerov iz prakse bodo udeleženci pridobili dovolj uporabnega znanja in zaupanja vase za samostojno za izvajanje FMEA v svojem delovnem okolju, pri novih ali obstoječih projektih

• Napotki predavatelja
Strokovno usposobljen predavatelj z bogatimi izkušnjami pri izvajanju FMEA v različnih delovnih okoljih bo svoje znanje (teoretično in praktično) predstavil udeležencem.

Vsebina
• Uvod v delavnico
• Predznanje udeležencev
• Izvajanje FMEA konstrukcije (DFMEA) – študije primerov
• Izvajanje FMEA procesa (PFMEA) – študije primerov
• Povzetek in zaključek delavnice

!Pogoj za udeležbo na delavnici je poznavanje osnov metode FMEA oziroma opravljen enodnevni seminar o metodi FMEA.

Način dela
Delavnica z diskusijo in obravnavo študij primerov.

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na delavnici FMEA

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.