header

!!! PRIJAVA NA SEMINAR: zaradi tehničnih težav nam prijavo pošljite na mail: seminarji@bureauveritas.com Napišite naziv seminarja, podjetje in ime udeleženca.

Analiza možnih napak in njihovih posledic (FMEA) je timsko usmerjena, sistematična, kvalitativna in analitična metoda, namenjena prepoznavanju, analiziranju in ublažitvi tehničnih tveganj, povezanih z načrtovanjem proizvodov in proizvodnih procesov. Podpira pet faz naprednega načrtovanja kakovosti proizvodov (APQP) za izboljšanje zadovoljstva odjemalcev s poudarkom na preprečevanju napak.
Nova različica metode FMEA, 1. izdaja priročnika AIAG & VDA FMEA, nadomesti prejšnjo različico – 4. izdaja priročnika AIAG FMEA. Najbolj opazna sprememba je pristop v 7 korakih, ki zagotavlja okvir za natančno, ustrezno in popolno dokumentacijo tehničnih tveganj.

Namen
Udeleženci seminarja se bodo temeljito seznanili z metodo AIAG & VDA FMEA in možnostmi njene uporabe v delovnem procesu.

Vsebina
1. Uvod
• Namen FMEA
• Cilji in omejitve FMEA
• Uvajanje FMEA v organizacijo
• FMEA za izdelke in procese
• Planiranje projektov
2. Izvedba konstrukcijskega – DFMEA – 7 korakov
• Planiranje in priprava
• Analiza strukture
• Funkcionalna analiza
• Analiza napak
• Analiza tveganj
• Optimizacija
• Dokumentiranje rezultatov
3. Izvedba procesnega – PFMEA – 7 korakov
• Planiranje in priprava
• Analiza strukture
• Funkcionalna analiza
• Analiza napak
• Analiza tveganj
• Optimizacija
• Dokumentiranje rezultatov
4. Dodatni FMEA za spremljanje in sistemski odgovor – FMEA-MSR – 7 korakov
5. Tabele s posameznimi primeri
• Izpolnjevanje obrazcev za FMEA
• Ocenjevanje potencialnih odpovedi (resnost, pojavnost, odkrivanje)
• Ocenjevanje prioritete ukrepov
• Predstavitev osnovnih obrazcev za FMEA

Struktura
Usposabljanje je interaktivno in vključuje predavanje z diskusijo in obravnavo primerov iz prakse.

Ciljna skupina
• Tehnični direktorji, vodje proizvodnje in službe kakovosti
• Tehnologi, razvojniki, raziskovalci in konstruktorji.

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju AIAG & VDA FMEA (1st Edition 2019).

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 16:00.

Termin izvedbe in predavatelj
19.11. in 20.11.2019, Rajko Kokol
03.12. in 04.12.2019, Brane Čergič