header

Analiza možnih napak in njihovih posledic (FMEA) je timsko usmerjena, sistematična, kvalitativna in analitična metoda, namenjena prepoznavanju, analiziranju in ublažitvi tehničnih tveganj, povezanih z načrtovanjem proizvodov in proizvodnih procesov. Podpira pet faz naprednega načrtovanja kakovosti proizvodov (APQP) za izboljšanje zadovoljstva odjemalcev s poudarkom na preprečevanju napak.
Nova različica metode FMEA, 1. izdaja priročnika AIAG & VDA FMEA, nadomesti prejšnjo različico – 4. izdaja priročnika AIAG FMEA. Najbolj opazna sprememba je pristop v 7 korakih, ki zagotavlja okvir za natančno, ustrezno in popolno dokumentacijo tehničnih tveganj.

Namen
Udeleženci se bodo temeljito seznanili z metodo DFMEA (Design FMEA) in možnostmi njene uporabe v delovnem procesu.

Vsebina
1. Uvod
• Namen FMEA
• Cilji in omejitve FMEA
• Uvajanje FMEA v organizacijo
• FMEA za izdelke in procese
• Planiranje projektov
2. Izvedba konstrukcijskega – DFMEA – 7 korakov
• Planiranje in priprava
• Analiza strukture
• Analiza funkcije
• Analiza napake
• Analiza tveganja
• Optimizacija
• Dokumentiranje rezultatov

3. DFMEA v praksi – pregled primerov uporabe

Struktura
Usposabljanje je interaktivno in vključuje predavanje z diskusijo in obravnavo primerov iz prakse.

Ciljna skupina
• Tehnični direktorji, vodje proizvodnje in službe kakovosti
• Tehnologi, razvojniki, raziskovalci in konstruktorji.

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju AIAG & VDA FMEA (1st Edition 2019) –Design FMEA.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 16:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online. Popusti se med seboj ne seštevajo.