header

Učinkovita raba energije je postala eno izmed ključnih meril pri spremljanju učinkovitosti poslovanja organizacije. Varčevanje z energijo pomeni prihranek stroškov poslovanja in hkrati zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar predstavlja zavezanost vaše organizacije k varovanju okolja ter dviguje vaš ugled v javnosti. Energetsko intenzivne industrije in tudi druge panoge lahko dosežejo velike izboljšave energetske učinkovitosti z optimizacijo rabe energije in uporabo obnovljivih virov energije. Ali ste vedeli, da lahko organizacija z ustreznimi ukrepi v treh do petih letih prihrani do 15 odstotkov stroškov za energijo?

Eden od ukrepov, ki organizacijam omogočajo učinkovitejše upravljanje z energijo, je uvedba mednarodnega standarda upravljanja z energijo ISO 50001.

Namen
Udeleženci bodo:
• Razumeli energetsko problematiko
• Razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 50001:2018
• Sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema upravljanja z energijo po zahtevah standarda ISO 50001:2018

Vsebina
• Sistem upravljanja z energijo – namen in prednosti
• Standard ISO 50001:2018 – struktura in pregled zahtev s primeri za razumevanje
• Izrazi in definicije
• Energetski pregled
• Kako pridobiti certifikat ISO 50001:2018 in metode za uspešen prehod na novo izdajo
• Priprava in izvedba notranje presoje po ISO 50001:2018
• Praktične vaje
• Pisni preizkus znanja

Ciljna skupina
• Že usposobljeni notranji presojevalci ISO 50001:2011, ki bi se radi seznanili z zahtevami in z izvedbo presoj po ISO 50001:2018
• Bodoči notranji presojevalci sistema upravljanja z energijo po zahtevah ISO 50001:2018.

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 50001:2018.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.