header

Učinkovita raba energije je postala eno izmed ključnih meril pri spremljanju učinkovitosti poslovanja organizacije. Varčevanje z energijo pomeni prihranek stroškov poslovanja in hkrati zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar predstavlja zavezanost vaše organizacije k varovanju okolja ter dviguje vaš ugled v javnosti. Energetsko intenzivne industrije in tudi druge panoge lahko dosežejo velike izboljšave energetske učinkovitosti z optimizacijo rabe energije in uporabo obnovljivih virov energije. Ali ste vedeli, da lahko organizacija z ustreznimi ukrepi v treh do petih letih prihrani do 15 odstotkov stroškov za energijo?

Eden od ukrepov, ki organizacijam omogočajo učinkovitejše upravljanje z energijo, je uvedba mednarodnega standarda upravljanja z energijo ISO 50001.

Namen
Seznaniti udeležence s sistemom upravljanja z energijo in z zahtevami standarda ISO 50001:2018

Vsebina
• Sistem upravljanja z energijo – namen in prednosti
• Standard ISO 50001:2018 – struktura in pregled zahtev s primeri za razumevanje
• Izrazi in definicije
• Energetski pregled
• Kako pridobiti certifikat ISO 50001:2018 in metode za uspešen prehod na novo izdajo
• Priprava in izvedba notranje presoje po ISO 50001:2018
• Praktične vaje
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sistem upravljanja z energijo
• Že usposobljeni notranji presojevalci ISO 50001:2011, ki bi radi nadgradili svoje znanje
• Vodilni delavci
• Svetovalci
• Vsi, ki bi se radi seznanili s sistemom upravljanja z energijo in zahtevami ISO 50001

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju o sistemu upravljanja z energijo in zahtevah standarda ISO 50001:2018.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.