header

Namen
Seznaniti udeležence s sistemom upravljanja z energijo in z zahtevami standarda ISO 50001:2018

Vsebina
• Sistem upravljanja z energijo – namen in prednosti
• Standard ISO 50001:2018 – struktura in podroben pregled zahtev s primeri za razumevanje
• Izrazi in definicije
• Kako pridobiti certifikat ISO 50001:2018 in metode za uspešen prehod na novo izdajo
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sistem upravljanja z energijo
• Že usposobljeni notranji presojevalci ISO 50001:2011, ki bi radi nadgradili svoje znanje
• Vodilni delavci
• Svetovalci
• Vsi, ki bi se radi seznanili s sistemom upravljanja z energijo in zahtevami ISO 50001

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju o sistemu upravljanja z energijo in zahtevah standarda ISO 50001:2018.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.