header

Dvodnevni seminar za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 je namenjen bodočim notranjim presojevalcem, ki bi se radi seznanili s SRO z zahtevami standarda ISO 14001:2015 in z izvedbo notranje presoje. Vabljeni so tudi notranji presojevalci, ki že dalj časa niso izvajali notranjih presoj in bi radi osvežili/nagradili svoje znanje o izvedbi presoje in se temeljito seznanili z zahtevami standarda ISO 14001:2015.

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 14001:2015
• razumeli okoljsko problematiko
• sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001:2015
• sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu.

Vsebina
Prvi dan

• Sistem ravnanja z okoljem
• Standard ISO 14001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje standarda
• Vaja
• Zaključna diskusija

Drugi dan
• Uvod v presojo – kriteriji in cilji presoje SRO
• Presojevalec – vloga in odgovornosti
• Priprava in izvajanje notranje presoje SRO
• Zapisovanje in vrednotenje ugotovitev
• Poročanje
• Ukrepi po presoji
• Praktične vaje
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Standard ISO 14001: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 14001:2015.

Ciljna skupina
• Bodoči notranji presojevalci sistema ravnanja z okoljem ISO 14001
• Notranji presojevalci, ki že dalj časa niso presojali in bi se radi seznanili z zahtevami standarda ISO 14001:2015 ter nadgradili svoje znanje o izvedbi notranje presoje
• Odgovorni za vzpostavitev in vzdrževanje SRO
• Vsi, ki želijo biti del uspešnega in učinkovitega SRO

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 14001:2015 in se vpisali v BV register notranjih presojevalcev ISO 14001:2015.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.