header

!!! PRIJAVA NA SEMINAR: zaradi tehničnih težav nam prijavo pošljite na mail: seminarji@bureauveritas.com Napišite naziv seminarja, podjetje in ime udeleženca.

Namen
Seznaniti udeležence s sistemom ravnanja z okoljem in z zahtevami standarda ISO 14001:2015.

Vsebina
• Sistem ravnanja z okoljem
• Standard ISO 14001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje standarda
• Vaja
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sistem ravnanja z okoljem
• Presojevalci
• Svetovalci
• Vsi, ki se želijo seznaniti z zahtevami ISO 14001:2015

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju o sistemu ravnanja z okoljem in zahtevah standarda ISO 14001:2015.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.