header

Seminar je namenjen notranjim presojevalcem, vodjem kakovosti, lastnikom procesov in vsem, ki se kakorkoli srečujejo s sistemi vodenja v organizacijah. Gre za nadgradnjo seminarja za notranje presojevalce.  Glavni  poudarek bo na pripravi na presojo skozi vprašalnike, komunikaciji med samo izvedbo presoje ter iskanju informacij in dokazov za potrditev ciljev presoje in kako na koncu smiselno napisati zapis presoje.

Izvajanje notranjih presoj v podjetjih je le redko prepoznano kot orodje vodstva za izboljševanje in napredovanje sistema vodenja. Dodana vrednost notranje presoje, izvedene rutinsko, pred vodstvenim pregledom in zunanjo presojo, je večkrat vprašljiva. Prav tako ugotovitve notranjih presoj ne podajajo pravih informacij vodstvu v kakšni »formi« je sistem. Pri tem je ključno planiranje in dobra priprava na presojo. Na delavnici bomo preko enostavnega orodja »procesne želve« planirali presojo procesa in postavljali vprašanja za preverjanje skladnosti različnih zahtev standarda.

Naučili se bomo, kako izkoristiti orodje notranjih presoj, da bodo sklepi in ugotovitve predstavljali dejansko dodano vrednost podjetju in vodstvu zagotavljale uporabne informacije.  

Način dela: predavanje, delavnice, diskusija

Navodila za vstop v e-učilnico

Dan pred začetkom e-seminarja boste na vaš elektronski naslov prejeli link s pravico za vstop v spletno učilnico.

Za sodelovanje v spletni učilnici potrebujete napravo (računalnik, tablica, pametni telefon) z dostopom do dobre internetne povezave z mikrofonom, kamero in slušalkami.

Priročnik za udeležence: 

Gradivo (v pdf) vam bomo skupaj z linkom s pravico za vstop v spletno delavnico in navodili za spremljanje e-seminarja poslali na vaš elektronski naslov en dan pred pričetkom e-seminarja.

 Certifikat: 

Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na e-seminarju: »Uspešno in učinkovito izvajanje notranjih presoj v skladu z ISO 9001:2015«.

Trajanje:

12:3015:30.