header

• Želite uspešno obnoviti poslovne kontakte?
• Si zagotoviti nove trge, še boljše poslovno sodelovanje s strankami za naslednja leta?
• Dobiti v uspešni praksi preverjene ideje kako zadržati ali povečati obseg poslovanja s strankami?

V marsikaterem podjetju si zastavljajo ta in podobna vprašanja. Na e- seminarju vas bomo seznanili z rešitvami in idejami, ki bodo pripomogle k vašemu uspešnemu poslovanju.

TEME E-SEMINARJA:

Najboljša reklama vašega podjetja so vaši zaposleni

• Zakaj je pomembno, da vsi zaposleni v podjetju poznajo t.i. »Elevator pitch«?
• Kako pripravimo uspešno, razumljivo predstavitev podjetja, poslovanja, projektov in oseb?
• Kako zmanjšati delež reklamacij ali pritožb? Kako te vplivajo na odhode strank ter poslabšanje ugleda podjetja?

Izboljšanje komunikacije s strankami

• Kaj vse lahko izboljšamo v telefonskih kontaktih, elektronskih stikih in na osebnih sestankih?
• Kaj močno vpliva na odločitve naših strank, kupcev? Kako pomembni so uspešni osebni stiki?
• Kaj vpliva na odločanje strank?
• Potek poslovnih sestankov – uvodni sestanek v podjetju, kako se nanj dobro pripravimo?
• Pomen uspešnih tehnik spraševanja in poslušanja strank – primeri uspešne komunikacije.
• Kako jasno navesti koristi za stranke, prikazati vrednost nakupa za njihovo podjetje?

Kako prepričati stranke, da smo njihova najboljša izbira, da bodo ponovno izbrali naše storitve/izdelke?

• Kako ravnati, ko imajo stranke vprašanja ali ugovore, pomisleke? Kako jih razrešiti?
• Kako ravnamo pri ugovoru na cene storitev, izdelkov oz. rešitev? Kdaj je to že uvod v pogajanja?
• Kako ponudimo strankam dopolnitve izdelkov – načini dodatne in navzkrižne prodaje.
• Zakaj je pomembna stalna izboljšava storitev za stranke?

TRAJANJE:

• 3 ure (od 10:00 do 13:00), z vmesnim kratkim odmorom
• E-seminar bo interaktiven. Udeležencem omogočamo, da predhodno pošljejo vprašanja, ki se navezujejo na temo e-seminarja.

E- seminar je samostojna celota in tudi pregleden uvod v kasneje razpisane celodnevne seminarje delavniško – interaktivnega tipa, kjer boste s praktičnimi vajami in igrami vlog izboljševali veščine komunikacije.

GRADIVO:

Gradivo (v pdf) vam bomo skupaj z linkom s pravico za vstop v spletno delavnico in navodili za spremljanje e-seminarja poslali na vaš elektronski naslov en dan pred pričetkom e-seminarja.

POTRDILO:

Po zaključenem e-seminarju bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi.

PREDAVATELJ/TRENER:

Stanislav Papež, univ. dipl. psih., Certified Profesional facilitator po merilih IAF.
Predavatelj, trener kakovosti storitev, vodenja in motiviranja zaposlenih ter prodaje B2B in B2C, vodja kakovosti poslovanja v Petrol d.d. med uvajanjem ISO standardov in poslovne odličnosti.
Sodeloval je tudi z Mercator d.d. pri usposabljanju poslovodij in prodajnega osebja, bil trener prodaje in poprodaje za mednarodna podjetja GM Opel, Chevrolet, Renault za vodstvo Adria regije ter v avstrijskem delu mednarodnega podjetja Topconcept GmbH Master Trener za OMV v Sloveniji.

Pri treningih uporablja spodbujevalen – facilitatorski/moderatorski pristop (metode in tehnike vključevanja udeležencev usposabljanj v skupinske procese in prispevanje njihovih znanj, izkušenj ter novih idej k izvedbi treningov in poslovanju podjetij, iz katerih prihajajo).

Ne spreglejte tudi ostalih seminarjev s področja poslovnih veščin:

 E- seminar: PSIHOLOGIJA PRODAJE- KAKO SE BOLJE POVEZATI S SVOJIMI STRANKAMI

 E- seminar: KAKOVOST VODENJA IN MOTIVIRANJA SODELAVCEV