header

Seminar je namenjen notranjim presojevalcem, vodjem kakovosti, lastnikom procesov in vsem, ki se kakorkoli srečujejo s sistemi vodenja v organizacijah. Gre za nadgradnjo seminarja za notranje presojevalce, kjer bomo osvežili znanje o odkrivanju in zapisovanju neskladnosti ter se naučili, kako uspešno reševati neskladnosti s korektivnimi ukrepi.

V podjetjih večkrat govorimo o korektivnih ukrepih, pri čemer pa ne posvečamo pozornosti analizi vzroka in njegovi odpravi. Pravilni pristop k reševanju »problemov« je prav v iskanju temeljnih vzrokov. Skozi kratko teorijo in predvsem praktične primere bomo spoznali orodja in metode, ki so v praksi najpopularnejši in najbolj razširjeni: RCA (analiza vzroka), Ishigawa diagram in 5xZakaj. Na delavnici se bomo naučili najprej prepoznavati in zapisovati neskladnosti, v nadaljevanju pa jih tudi pravilno rešiti in odpraviti s preverjanjem uspešnosti korektivnih ukrepov.

Naučili se bomo, kako neskladnosti kot orodje sistema vodenja kakovosti, v praksi uporabiti v svojem podjetju na poti izboljševanja, kar je ključni cilj vseh sistemov vodenja.

Način dela: predavanje, delavnice, diskusija

Navodila za vstop v e-učilnico

Dan pred začetkom e-seminarja boste na vaš elektronski naslov prejeli link s pravico za vstop v spletno učilnico.

Za sodelovanje v spletni učilnici potrebujete napravo (računalnik, tablica, pametni telefon) z dostopom do dobre internetne povezave z mikrofonom, kamero in slušalkami.

Priročnik za udeležence: 

Gradivo (v pdf) vam bomo skupaj z linkom s pravico za vstop v spletno delavnico in navodili za spremljanje e-seminarja poslali na vaš elektronski naslov en dan pred pričetkom e-seminarja.

 Certifikat: 

Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na e-seminarju: »Reševanje neskladnosti in izvedba korektivnih ukrepov v skladu z ISO 9001:2015«.

Trajanje:

 09:00 – 12:00.