header

• Želite vedeti kako kupci doživljajo vrednost izdelkov/storitev?
• Kakšen pomen ima zanje blagovna znamka, poreklo izdelkov, priznanja in certifikati?
• Kako umestiti/pozicionirati izdelke vašega podjetja, da bodo v očeh kupcev kotirali visoko?
• Na kakšne načine dodati izdelkom višjo vrednost ter s tem dosegati višje cene na trgu?
• Želite ohraniti stalne kupce/partnerje in dodatno povečati obseg poslovanja s kupci?
• Kako si utrditi položaj na trgih in še boljše poslovno sodelovanje s kupci v naslednjih letih?

Na e-seminarju vas bomo seznanili z rešitvami in idejami, ki bodo pripomogle k vašemu uspešnemu poslovanju.

TEME E- SEMINARJA:

Način odločanja kupcev

• Kakšno je odločanje posrednikov ter trgovcev za sodelovanje? Kakšni so tipi porabnikov – končnih kupcev glede načina odločanja?
• Kateri psihološki kriteriji so pomembni za nakupne odločitve? Kaj vse vpliva na odločanje kupcev za nakup?
• Razumski in čustveni načini odločanja pri porabnikih in posrednikih.
• Psihološki profili sogovornikov- kako jih lahko uvrstimo na osnovi opazovanja vedenja?

Vrednost vaše blagovne znamke/imena vašega podjetja

• Kako pripravimo odlično in originalno predstavitev podjetja, naših izdelkov in njihovih prednosti? Pomen koristi za kupce (posrednike in končne kupce-porabnike) – kaj bolj prepriča posrednike in kaj končne porabnike?
• Kako izboljšati nagovore ali opise izdelkov za kupce tako, da jim predstavimo odločilne prednosti in koristi izdelkov?
• Kako pripeljati komunikacijo do odločitev za naše izdelke/ponudbo – kako prepričati naročnike, da smo zanje dolgoročno najboljša izbira in da bodo ponovno naročali naše izdelke?
• Pomen blagovnih znamk izdelkov za kupce, blagovna znamka kot nosilka vrednosti izdelka ter vrednot posameznika in družbe.

Upravljanje odnosov s strankami/kupci

• Kako poslujemo s ključnimi kupci in ohranjamo njihovo naklonjenost? (vloga profesionalnosti pri dobavah, reševanju reklamacij, pritožb strank)
• Kako vpliva večja ali manjša osebna vpletenost pri nakupnih odločitvah porabnikov?
• Kako ravnati, ko imajo naši kupci vprašanja ali ugovore, pomisleke? Kako jih razrešiti? Spoznali bomo tristopenjski model uspešnega reševanja.
• Kako ravnamo pri ugovorih na ceno storitev, izdelkov?
• Kako uspešno negovati odnose z obstoječimi strankami?

TRAJANJE:

• 3 ure (od 10:00 do 13:00), z vmesnim kratkim odmorom.
• E-seminar bo interaktiven. Udeležencem omogočamo, da že predhodno pošljejo vprašanja, ki se navezujejo na temo e-seminarja.

E- seminar je samostojna celota in tudi pregleden uvod v kasneje razpisane celodnevne seminarje delavniško – interaktivnega tipa, kjer boste s praktičnimi vajami in igrami vlog izboljševali veščine komunikacije.

GRADIVO:

Gradivo (v pdf) vam bomo skupaj s povezavo s pravico za vstop v spletno delavnico in navodili za spremljanje e-seminarja poslali na vaš elektronski naslov en dan pred pričetkom e-seminarja.

POTRDILO:

Po zaključenem e-seminarju bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi.

O PREDAVATELJU:

Stanislav Papež, univ. dipl. psih., Certified Profesional facilitator po merilih IAF, mediator v sporih (certifikat GZS).
Na seminarjih, treningih uporablja spodbujevalen – moderatorski pristop (tehnike vključevanja udeležencev usposabljanj v skupinske procese in prispevanje njihovih znanj, izkušenj ter novih idej k uspešni izvedbi treningov in poslovanju podjetij).
Je izkušen trener na področjih kakovosti storitev, prodaje, vodenja in motiviranja zaposlenih ter prodaje B2B in B2C. Bil je trener prodaje in vodenja v mednarodnem svetovalnem podjetju Mercuri International v Sloveniji, vodja kakovosti poslovanja in interni trener v Petrol d.d. pri uvajanju Hip –Hop bencinskih servisov ter med uvajanjem ISO standardov in poslovne odličnosti.
Sodeloval je tudi z Mercator d.d. pri usposabljanju poslovodij in prodajnega osebja, bil trener prodaje in poprodaje za mednarodna avtomobilska podjetja General Motors Opel, Chevrolet za Adria regijo, Renault –Nissan (uprava Adria regije), telekomunikacijska podjetja T2, iPKO Telekom na Kosovem, za IBM v Sloveniji in storitvena podjetja Europlakat Proreklam, ter v avstrijskem podjetju Topconcept GmbH Master Trener za Partnerje OMV Slovenija v letih 2019 in 2020.

Preverite tudi ostalo ponudbo seminarjev iz področja poslovnih veščin:

E- seminar: UČINKOVITA IN USPEŠNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI

E- seminar: KAKOVOST VODENJA IN MOTIVIRANJA SODELAVCEV