header

Seminar je namenjen notranjim presojevalcem, vodjem kakovosti, lastnikom procesov in vsem, ki se kakorkoli srečujejo s sistemi vodenja v organizacijah. Gre za nadgradnjo seminarja za notranje presojevalce, kjer bo glavni fokus na preventivnem delovanju in praktični uporabi preprostih metod za obravnavo tveganj in priložnosti.

Podjetja k obravnavanjem tveganj in priložnosti pristopajo različno. V praksi se večkrat vzpostavljajo registri tveganj in priložnosti, kjer smo bolj osredotočeni na ocenjevanje in barvne lestvice pomembnosti tveganj kot pa na ukrepe za njihovo obvladovanje. Preko kratke teorije si bomo pogledali nekaj metod za obvladovanje tveganj, ki so v praksi največkrat uporabljene. Na delavnici bomo na praktičnem primeru prepoznavali strateška in operativna tveganja, jih ocenili in predvideli ukrepe za njihovo obvladovanje. S spremljanjem uspešnosti ukrepa se bomo naučili ciklično pregledovati in nadzorovati tveganja ter slediti priložnostim, ki iz njih izhajajo.

Z udeležbo na seminarju se boste naučili na tveganja in priložnosti gledati celostno. Razumeli boste pomen preventivnega delovanja oz. razmišljanja na podlagi tveganj ter kako planirati, izvajati in spremljati ukrepe za njihovo obvladovanje ter vzvode za preverjanje njihove uspešnosti.

Način dela: predavanje, delavnice, diskusija

Navodila za vstop v e-učilnico

Dan pred začetkom e-seminarja boste na vaš elektronski naslov prejeli link s pravico za vstop v spletno učilnico.

Za sodelovanje v spletni učilnici potrebujete napravo (računalnik, tablica, pametni telefon) z dostopom do dobre internetne povezave z mikrofonom, kamero in slušalkami.

Priročnik za udeležence: 

Gradivo (v pdf) vam bomo skupaj z linkom s pravico za vstop v spletno delavnico in navodili za spremljanje e-seminarja poslali na vaš elektronski naslov en dan pred pričetkom e-seminarja.

 Certifikat: 

Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na e-seminarju: »Celostno obvladovanje tveganj in priložnosti v skladu z ISO 9001:2015«.

Trajanje:

 09:00 – 12:00.