header

Rezervirajte si svoj čas v sredo, 16.2. od 09:00 do 15:30, ko bomo organizirali drugo online srečanje za presojevalce. 

Vabimo presojevalce in skrbnike sistemov vodenja, ki si želijo dvigniti kompetence in nadgraditi svoje znanje.

Z vami bodo svoje znanje in izkušnje na primerih iz prakse delili vodilni presojevalci certifikacijske hiše Bureau Veritas: Ivan Črv, Gregor Simonič, Matej Klasinc, Miran Gašper in Janko Remec. Dogodek bo povezovala Ines Hikl.

PROGRAM

Ines HIKL: Uvod

09:00 – 10:00

Ivan ČRV: Priložnosti in tveganja, z ali brez okvirja za upravljanje 

 • Vse organizacije tako ali drugače obvladujejo tveganja
 • Vsak uresničen incident nas nekaj nauči, če to želimo
 • Katere metode ocen tveganj so na razpolago, katere se uporabljajo in kako se uporabljajo
 • Kaj so zahteve standardov glede tveganj in priložnosti (ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001; ISO 27001; ISO 22301)
 • Pomen okvirja za upravljanje tveganj za organizacijo
 • Vključenost različnih metod za ocenjevanje tveganj

10:00 – 11:00

Janko REMEC: Dodana vrednost vodstvenega pregleda

 • Vloga vodstvenega pregleda v procesnem pristopu
 • Vsebine vodstvenih pregledov – zahteve posameznih standardov
 • Kdaj izvesti vodstveni pregled
 • Pomen vodstvenega pregleda za razvoj organizacije

11:00- 11:15

Odmor.

11:15 – 12:15

Gregor SIMONIČ: Notranja presoja integriranih sistemov vodenja

 • Cilji, smernice, načrtovanje in izvajanje notranjih presoj integriranih sistemov vodenja
 • Ključni faktorji uspeha, ki vplivajo na uspešnost integriranih presoj
 • Planiranje in izvedba notranjih presoj v praksi – naše in vaše izkušnje

12:15 – 12:45

Odmor.

12:45 – 13:45

Miran GAŠPER: Vključevanje zaposlenih – ozaveščenost, posvetovanje in sodelovanje

 • Vključevanje zaposlenih v sisteme vodenja je ena od ključnih sestavin za doseganje visoke učinkovitosti. Raziskave kažejo, da so visoko zavzeti zaposleni za 20% uspešnejši in da so organizacije z najbolj zavzetimi zaposlenimi v povprečju za 22% bolj dobičkonosne.
 • Vključenost zaposlenih lahko izboljšamo tudi z višjo ozaveščenostjo, boljšim posvetovanjem in sodelovanjem zaposlenih.
 • Kaj so osnovne zahteve standardov glede ozaveščenosti, posvetovanja in sodelovanja, kaj je običajna praksa in kaj lahko naredimo bolje, da izboljšamo ozaveščenost, posvetovanje in sodelovanje zaposlenih in s tem izboljšamo vključenost zaposlenih in učinkovitost?

13:45 – 14:45

Matej KLASINC: Usklajenost sistema vodenja in poslovnega sistema v podjetju

 • Zahteva standarda ISO 9001 po integriranosti SVK s poslovnim sistemom
 • Problemi v praksi (dva vzporedna sistema in SVK za namen presoj, samo poslovni model brez elementov SVK)
 • Praktične rešitve (np in vpliv presojevalcev, spremljanje in pregledovanje oz. vp, cilji in kazalniki, delovno okolje, dokumentacija, tveganja in priložnosti, ipd.)

14:45 – 15:30

Vprašanja in razprava.