header

Rezervirajte si svoj čas v četrtek, 25.11. od 09:00 do 15:00, ko bomo organizirali online strokovno srečanje za vse, ki delujete na področju proizvodnje sestavnih delov za avtomobilsko industrijo.

Vabljeni vsi, ki želite pridobiti dodatno uporabno znanje za razumevanje zahtev za še bolj uspešno delovanje vaših sistemov vodenja.

Z vami bodo svoje znanje in izkušnje delili vodilni presojevalci certifikacijske hiše Bureau Veritas: Tadej Šircelj, Boštjan Krašovic, Rajko Kokol, Boštjan Metelko in vodja certificiranja Marko Koren.

VSEBINA:

09:00 UVODNO PREDAVANJE 

09:10 – 11:00 STROKOVNO PREDAVANJE 

  • LPA – Layered Process Audits – Nivojske presoje, Tadej Šircelj

Cilji, smernice, načrtovanje in izvajanje LPA presoj v avtomobilski industriji; ključni faktorji uspeha, ki vplivajo na učinkovitost LPA presoj; AIAG CQI-8; naše izkušnje.

  • Ključni poudarki in zahteve IATF 16949 pravil (IATF 16949 Rules 5th Edition) – komunikacija in sodelovanje med certificirano organizacijo in certifikacijsko hišo, Marko Koren in Boštjan Metelko

Priprava na presojo, tipi certificiranih lokacij, reševanje ugotovljenih neskladnosti, suspendiranje certifikata, zahteve glede obveščanja certifikacijske hiše, naše izkušnje.

11:00 – 11:30 ODMOR 

11:30 – 13:30 STROKOVNO PREDAVANJE 

  • IATF 16949 Rules 5th Edition – 5.7.1 Client information for audit planning, Tadej Šircelj

Zahtevana dokumentacija, ki jo mora podjetje pred izvedbo presoje posredovati certifikacijski hiši in vodilnemu presojevalcu; pomen vhodnih podatkov pri pripravi na presojo; naše izkušnje.

  • Analiza na presojah ugotovljenih neskladnosti po zahtevah IATF 16949 in ostalih referenčnih zahtevah (SIS, CSR), Boštjan Krašovic

Pregled določenih točk standarda na katere smo presojevalci ugotovili neskladnosti; najpogostejši vzroki in ukrepi za odpravo; naše izkušnje.

13:30 – 13:45 ODMOR 

13:45 – 15:00 STROKOVNO PREDAVANJE

  • IATF 16949 skozi številke, Rajko Kokol

Koliko, Kje in Kako se v IATF 16949 pojavljajo številke kot zahteve, s kratkim komentarjem vsebine.

  • Zaključna diskusija: vaša vprašanja in odgovori predavateljev

15:00 PREDVIDEN ZAKLJUČEK 

Po zaključenem dogodku boste prejeli gradivo in potrdilo o udeležbi na dogodku.