header

28. septembra, od 8.30 do 15.30 si rezervirajte čas za največji strokovni seminar v Sloveniji s področja varnosti živil.

Rdeča nit letošnjega dogodka je obvladovanje izrednih razmer. Kakšne vrste izrednih razmer lahko nastopijo? Kako ukrepati? Kaj početi? Namen dogodka je posodobitev in razširitev znanj o pojavljanju in obvladovanju tveganj, povezanih z varnostjo živil. Člani HACCP timov bodo pridobljena znanja lahko uporabili pri posodobitvah HACCP dokumentacije in preventivnem ukrepanju v procesih obvladovanja tveganj.

Strokovna predavanja so letos povezana s prikazom primerov dobrih praks sistemskih rešitev obvladovanja varnosti in kakovosti proizvodov:

 • Kako graditi kulturo varnosti hrane?
 • Kako uspešno rešiti neskladnost?
 • Kako upoštevati vidik varnosti proizvoda v fazi razvoja novega proizvoda?
 • So hitri testi lahko v pomoč pri zagotavljanju varnih živil?
 • Kako pristopiti k izvedbi ocene dejavnikov tveganja v proizvodnji pakirnih materialov?
 • Kaj pomeni izvajati notranje presoje glede na oceno tveganja?
 • Kako izvajati vodstvene preglede?

PROGRAM:

8:30 – 8:45 UVODNA BESEDA

Barbara Bratuša

8:45 – 09:45 STROKOVNO PREDAVANJE

Izredne razmere – ali smo pripravljeni na hitro in odločno ukrepanje, ko se pojavijo? Monika Marin, Delamaris d.o.o.

09:45 – 10:15 VARNOST ŽIVIL – Primeri dobrih praks, 1. del

Kako graditi kulturo varnosti hrane? Kaj opuščati? Kaj vzpostavljati? Irma Koren, Bureau Veritas d.o.o.

10:15 – 10:30 ODMOR

10:30 – 12:00 VARNOST ŽIVIL – Primeri dobrih praks, 2. del

 • Primjer uspješnog rješevanja nesukladnosti. Zdenka Milinović Bujan, Franck d.d. – predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.
 • Vidik varnosti proizvoda v fazi razvoja novega proizvoda. Rok Kopinč, Medex d.o.o.
 • Hitri testi v zagotavljanju varnih živil. Jernej Škrilec, V.I.A. d.o.o.

12:00 – 13:00 ODMOR 

13:00 – 15:00 VARNOST ŽIVIL – Primeri dobrih praks, 3. del

 • Identifikacija in ocenjevanje dejavnikov tveganja v proizvodnji pakirnih materialov. Primož Mokorel, Utilitas d.o.o.
 • Food packaging requirements: safety and sustainability in light of BRCGS – Dr. Enrico Nieddu, Science Center at Mérieux NutriSciences Laboratories, Italy – predavanje bo potekalo v angleškem jeziku
 • Kaj pomeni izvajati notranje presoje glede na oceno tveganja? Anže Brejc, Standard, s.p.
 • Kako izvajati vodstvene preglede, da zapis o vodstvenem pregledu ne bo le neuporaben papir? Barbara Bratuša, Sipar s.p.

15:00 – 15:30 VPRAŠANJA IN RAZPRAVA, ZAKLJUČEK

Udeležbo na dogodku priporočamo:

 • zaposlenim v razvoju, proizvodnji, predelavi, pripravi, skladiščenju in prodaji živil;
 • zaposlenim v proizvodnji embalaže, ki prihaja v stik z živili;
 • vsem tistim, ki jih zanima problematika varnosti živil.

Kotizacija

245 EUR brez DDV. Popust za udeležbo več oseb iz iste organizacije.

Certifikat

Udeleženci dogodka prejmejo potrdilo o udeležbi na dogodku in spremljajoče gradivo.

Splošni pogoji