header

Družbena odgovornost podjetij je predvsem v zadnjih letih postala izredno pomemben koncept razvitejših, svetovnih in evropskih gospodarstev.
SA 8000 (Social Accountability 8000) je prvi standard na področju družbene odgovornosti. Temelji na strukturi ISO 9001/ISO 14001 in vključuje načela Mednarodne organizacije dela (International Labour Organisation). Standard je namenjen predvsem preverjanju delovnih pogojev in vsebinsko pokriva delo otrok, prisilno delo, varnost in zdravje pri delu, diskriminacijo, delovni čas, …

Namen
Po opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• razumeli kaj družbena odgovornost je;
• spoznali vlogo zainteresiranih strank v presojanju družbene odgovornosti;
• znali interpretirati zahteve za družbeno odgovornost po standardu SA 8000.

Vsebina
• Predstavitev področja delavskih standardov in razvoja družbene odgovornosti na globalnem tržišču
• Pregled orodij za družbeno odgovornost – etični kodeksi/ pravila in SA 8000
• Predstavitev ključnih elementov, ki jih zajema presojanje družbene odgovornosti, vključno z delom otrok, prisilnim delom, zdravjem in varnostjo, svobodo združevanja, diskriminacijo, disciplinskimi ukrepi, delovnim časom in plačili.

Ciljna skupina
• Vodstveni in vodilni delavci
• Vodje kadrovskih služb, kadrovski delavci in organizatorji dela
• Vsi, ki jih zanima družbena odgovornost in se zavedajo njenega pomena pri uspešnem poslovanju podjetij.

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju o družbeni odgovornosti in zahtevah standarda SA 8000.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.