header

Namen
Udeleženci bodo na seminarju spoznali vlogo metod kakovosti v podjetju in v procesih, spoznali osnovne metode kakovosti, ter pridobili vpogled v trenutne zahteve kupca na področju metod reševanja problemov.

Vsebina
• Predstavitev kakovosti
• Kaj je kakovost in kako jo obvladujemo
• Reševanje problemov
• Kaj je reševanje problema
• Postopek reševanja problema
• Timsko reševanje problema
• Proces reševanja problema – 8D
• Ovire pri reševanju problema
• Orodja za identifikacijo in razumevanje problema: kontrolni list, diagram koncentracije napak, brainstorming, večkratno glasovanje, Pareto diagram, diagram procesa
• Orodja za analizo problema: Ishikawa diagram, analiza JE/NI, metoda 5 x zakaj, histogram, graf razpršenosti
• Orodja za izvajanje izboljšav in njihovo vzdrževanje: plan ukrepov, časovni diagram in diagram trendov, nadzorne karte
• Preventivne metode
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina
• Vodilni in vodstveni delavci
• Razvijalci izdelkov, tehnologi, planerji kakovosti
• Vodje proizvodnih enot in vodje projektov

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju Metode reševanja problemov in metode stalnih izboljšav v avtomobilski inudstriji.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.