header

Namen
Seznaniti udeležence z zahtevami VDA 2 (5th edition)

Vsebina
• Projektno vodenje
• Zahteve VDA 2
• Potek odobritve procesa in proizvoda (“PPF”)
• Vzorčenje
• Načrtovanje in usklajevanje postopka vzorčenja vključno s časovnim razporedom v postopku faze razvoja izdelka
• Matrika za vzorčenje
• Stopnje vzorčenja
• Validacija procesa
• Postopanje pri majhnih serijah
• Primer uporabe postopka vzorčenja

Način dela
Predavanje z diskusijo in obravnava konkretnih primerov.

Ciljna skupina
• Vodje kakovosti
• Tehnični direktorji in vodje proizvodnje
• Zaposleni v nabavi, razvoju, proizodnji

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju VDA 2 (5th edition) – Odobritev procesa in proizvoda.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.