header

Namen
Celovito predstaviti kakšna je vloga presoje procesa v današnjem zahtevnem poslovnem okolju oziroma kje in kako nam lahko pomaga presoja procesa ter usposobiti interne presojevalce za planiranje in izvedbo presoj procesa v skladu z zahtevami VDA 6.3 (3rd edition 2016)

Vsebina
• Spoznavanje vloge presoje in zahtev standarda VDA 6.3
• Vloga presoje procesa v podjetju
• Izvedba presoje
• Struktura standarda VDA 6.3
• Poglobljeno spoznavanje zahtev standarda VDA 6.3
• Razvoj izdelka
• Serijska proizvodnja
• Praktični del seminarja
• Predstavitev »Case Study« situacij
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo in obravnava konkretnih primerov.

Ciljna skupina
• Vodstvo podjetja
• Notranji presojevalci

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju Presoja procesa po zahtevah VDA 6.3 (3rd edition 2016)

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online. Popusti se ne seštevajo.