header

Namen
Seznaniti udeležence z metodologijo 8D Report.

Vsebina
• Kaj je reševanje problema?
• Prednost pristopa in postopek reševanja problema
• Timsko reševanje problema
• Proces reševanja problema – 8D
• Postopek korektivnega ukrepanja

• D1: Sestava tima
• D2: Opis problema
• D3: Takojšnji ukrepi
• D4: Raziskava glavnega/ih vzrokov
• D5: Izbira trajnih korektivnih ukrepov
• D6: Uvedba trajnih korektivnih ukrepov
• D7: Preprečitev sistemskih problemov
• D8: Zahvala timu

• Pisni preizkus znanja
• Povzetek vsebine in zaključek

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina
• Vodilni in vodstveni delavci
• Razvijalci izdelkov, tehnologi, planerji kakovosti
• Vodje proizvodnih enot in vodje projektov

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju 8D Report.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.