header

Namen
Celovito predstaviti vlogo presoje proizvoda pri proizvajalcih avtomobilov in dobaviteljih ter usposobiti interne presojevalce za planiranje in izvedbo presoje proizvoda v skladu z zahtevami VDA 6.5 (3rd edition 2020).

Vsebina
• Definicije in namen presoje proizvoda
• Presoja proizvoda pri proizvajalcih avtomobilov in dobaviteljih

• Planiranje in priprava presoje proizvoda

• Predpogoji in odgovornosti
• Program presoje
• Referenčna dokumentacija
• Kontrolne, merilne in testne metode in oprema

• Vprašalnik za presoje proizvoda
• Izvedba presoje proizvoda

• Odgovornosti, proces in poročanje

• Analiza podatkov in raziskava vzrokov neskladnosti
• Ovrednotenje rezultatov presoje proizvoda
• Poročilo presoje proizvoda
• Korektivni ukrepi kot rezultat presoje proizvoda

• Korektivni ukrepi za večje in manjše neskladnosti
• Nadzorovanje korektivnih ukrepov

Način dela
Predavanje z diskusijo in obravnava konkretnih primerov.

Ciljna skupina
• Odgovorni za izvedbo presoje proizvoda
• Tehnični direktorji in vodje proizvodnje

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju Presoja proizvoda po zahtevah VDA 6.5 (3rd edition 2020).

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online. Popusti se ne seštevajo.