header

Obrambni standard AQAP 2110 vsebuje zahteve NATO za zagotavljanje kakovosti pri načrtovanju, razvoju in proizvodnji. Zasnovan je posebej za dobavitelje izdelkov in storitev za vojsko Republike Slovenije in držav članic NATA.

Proizvodi, namenjeni slovenski vojski in NATU, so namenjeni zagotavljanju nacionalne obrambe in so po svoji naravi zelo specifični. Mednarodni standardi AQAP, ki temeljijo na zahtevah ISO, so vključeni v posebne zahteve, ki so potrebne za vojaško področje. Certifikat AQAP 2110 je primeren, če je organizacija že uvedla sistem kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001 ali AS 9100.

Certifikat, ki ga priznavajo obrambni izvajalci in članice Nata, zagotavlja, da vaš sistem vodenja kakovosti izpolnjuje zahteve standardov AQAP, posebne zahteve vašega sektorja dejavnosti in pogodb s strankami. Kot certificirani vojaški in obrambni ponudnik, bo vaš sistem kakovosti skladen s z zavezniškimi publikacijami o zagotavljanju kakovosti v Natu, kar vam omogoči dostop do novih trgov po svetu.

Namen

  • Spoznati program vladnega zagotavljanja kakovosti
  • Seznanitev z zahtevami AQAP 2110
  • Prepoznati področja nadgradnje obstoječega ISO 9001 na zahteve AQAP 2110 – pregled dokumentiranih informacij

Vsebina

  • Uvod
  • Vladno zagotavljanje kakovosti in STANAG 4107
  • Vladno zagotavljanje kakovosti (GQA)
  • AQAP 2110 – pregled zahtev standarda
  • Povzetek vsebine in zaključek seminarja

Predznanje: zaželeno je poznavanje zahtev standarda ISO 9001.

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Certifikat
Po zaključku seminarja bodo udeleženci prejeli certifikat o udeležbi na seminarju.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 15:00.