header

Namen
Podrobneje predstaviti pomen in zahteve APQP (v2) in PPAP (v4) ter usposobiti slušatelje za učinkovito izvajanje »Procesa naprednega planiranja kakovosti proizvodov in plana kontrole« (APQP) in »Procesa odobritve proizvodnih delov« (PPAP)

Vsebina
• Predstavitev in koristi od APQP
• Implementacija APQP v vseh fazah izdelave koncepta proizvoda
• APQP aktivnosti v vseh razvojnih fazah
• Orodja in analitične tehnike, ki podpirajo proces APQP
• Presečno(a) mesto(a) med APQP in PPAP
• Kaj je PPAP
• Zahteve za odobritev proizvoda
• Obrazci, ki se uporabljajo za PPAP
• Praktičen primer: pregled obstoječega razvojnega projekta v podjetju in določitev stopnje izpopolnitve glede na zahteve AQOP in PPAP
• Najpogostejše napake, ki jih delamo pri PPAP

Način dela
Predavanje z diskusijo in obravnava praktičnega primera.

Ciljna skupina
• IATF 16949 presojevalci
• Vsi, ki sodelujejo pri aktivnostih planiranja kakovosti proizvoda in se želijo seznaniti z zahtevami APQP in PPAP
• Vsi, ki so vključeni v aktivnosti izvajanja sistema vodenja kakovosti po zahtevah IATF16949

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju APQP & PPAP.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.