header

Mnogi ste nas spraševali, če smo Dan kakovosti ukinili? Nismo. Žal sta bili zadnji dve leti zaradi pandemije nenaklonjeni izvedbi množičnih dogodkov in druženj. Zato vas zdaj še s toliko večjim zanosom vabimo, da se nam pridružite 7.6. v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

Dan Kakovosti 2022 bo povezoval Tilen Artač.

PROGRAM: 

08:30 – 09:00 PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
09:00 – 09:15 UVODNI POZDRAV

Borut Mlakar, Direktor certificiranja sistemov vodenja Bureau Veritas Slovenija

09:15 – 10:15 BREZ ISO 9001 MI ŽIVETI NI!

Mag. Zoran Lekič in dr. Brigita Koklič

Zoran in Brigita nam bosta prikazala razvoj in uveljavitev certificiranja kakovosti v svetu in doma. Kako in zakaj je postal standard ISO 9001 najbolj poznan in največkrat uporabljen  izmed vseh 20.000 standardov, ki jih je Mednarodna organizacija za standardizacijo izdala od svoje ustanovitve 1947. V predstavitvi ne bosta citirala in komentirala posameznih poglavij in/ali zahtev standarda, pač pa na osnovi lastnih izkušenj prikazala, kako se je standard uveljavil v praksi. Kakšno vlogo so pri tem odigrali presojevalci in certifikacijske hiše? Ali so še vedno strah in trepet pri vsaki presoji? Ali pa odločilno prispevajo k primerni uporabi standarda in uspešnem poslovanju ISO 9001 certificiranega podjetja?

10:15 – 11:00 ZA KIBERNETSKO VARNOST SE JE VREDNO TRUDITI

Dr. Tilen Gorenšek

Prispevek bo skušal pojasniti vlogo, položaj in pomen kibernetske varnosti v 21. stoletju v kontekstu čedalje večjega pomena interneta v naših življenjih. Z razvojem digitalnih tehnologij in večanjem internetne povezljivosti se povečujejo tudi ranljivosti in grožnje, ki so sicer bile že od samih začetkov (komercializacije) interneta prisotne, a zaradi različnih razlogov potisnjene na stran. Kibernetska (ne)varnost je za razliko od požarne (ne)varnosti bistveno manj oprijemljiva, zaradi česar smo ljudje v povezavi z njo bolj lahkomiselni in naivni. S pojavom pandemije Covid-19 pa se je neustavljiv proces digitalizacije družbe še pospešil, s čimer so se povečale tudi kibernetske grožnje, ki osvetljujejo spremenjene okoliščine, v katerih smo se znašli ne samo kot posamezniki, temveč člani organizacij, države in širše družbe. Dejstvo je, da so naše digitalne identitete dovzetne za digitalne epidemije in več, kot je uporabnikov, ki poskrbijo za ustrezno preventivo, bolj smo varni. Prispevek bo podal koristne nasvete ter informacije, ki bodo v pomoč pri naslavljanju kibernetskih izzivov.

11:00 – 11:15 ODMOR
11:15 – 12:00 KAKŠEN BO SLOVENSKI ODGOVOR NA EVROPSKI “ZELENI DOGOVOR” (GREEN DEAL)?

Dr. Janez Kopač

V prispevku bo najprej predstavljena ideja ter predlagana vsebina Zelenega dogovora v EU ter izzivi pri sprejemanju tega dogovora v institucijah EU skupaj s predvideno časovnico sprejetja. V nadaljevanju bo predstavljen položaj v Sloveniji in najpomembnejše dileme, ki se bodo pojavile pri uresničevanju Zelenega dogovora v prihodnjih letih.

12:00 – 12:45 VZVRATNO NA VSO MOČ – NAPREJ!

Dr. Aleksander Zadel

“Obdobje Covida”, za katero smo želeli, da bi se čim prej končalo, da bi lahko ponovno zaživeli z vsakdanjimi skrbmi, se je končalo z začetkom vojne v Ukrajini. Iz krize v krizo. Ali so stalne krize nekaj s čimer bomo sobivali v prihodnosti? Kako najti moč, voljo in pozitivno energijo za soočanje z izzivi 21. stoletja?

12:45 – 13:15 GOST PRESENEČENJA
13:15 – …… KOSILO, DRUŽENJE

Spoznajte še ostale udeležence dogodka in izmenjajte izkušnje ob prijetnem druženju.

Vsak tretji udeleženec iz iste organizacije ima brezplačno kotizacijo.