header

Predavatelji

Naši predavatelji so strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami, ki so jih pridobili v sorodnih insitucijah v tujini in domačih visokošolustanovah ter pri delu z domačimi podjetji. Velika večina izmed njih ima status vodilnega presojevalca pri certifikacijski hiši Bureau Veritas Certification.

Barbara BRATUŠA

univ.dipl.ing. živilske tehnologije se je po dolgoletni karieri v živilski industriji na področju vodenja in kontroliranja kakovosti, kakor tudi proizvodnje, vodenja investicij in notranjega nadzora pridružila Bureau Veritas kot presojevalka in predavateljica za sisteme vodenja varnosti živil in sistem vodenja kakovosti ISO 9001.

Robert BRUMNIK

za Bureau Veritas izvaja presoje po standardih ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001 ter po uredbah GDPR in eIDAS. Je predavatelj na seminarjih za DPO in GDPR specialiste. Na Fakulteti za podjetništvo – GEA College je izredni profesor za predmetno področje informatika. Dosedaj je objavil več kot 50 strokovnih in znanstvenih člankov.

Branislav ČERGIĆ

univ.dipl.inženir strojništva je svojo strokovno kariero pričel v podjetjih za proizvodnjo opreme za avtomobilsko industrijo. Izkušnje na področju proizvodnje, kakovosti, kontrole in razvoja dobaviteljev je pridobil v podjetjih Hella Saturnus, Elvez, Sogefi Filtration. Leta 2010 je ustanovil lastno podjetje in kot samostojni svetovalec dela na področju uvajanja sistemov kakovosti ISO 9001, IATF 16949. Z Bureau Veritas sodeluje kot predavatelj za ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3, FMEA, APQP&PPAP.

Ivan ČRV

ima večletne izkušnje na področju izvajanja presoj sistemov vodenja. Za Bureau Veritas izvaja presoje po standardih ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, ISO 20000 ter po uredbah GDPR in eIDAS. Je predavatelj na seminarjih za DPO in GDPR specialiste. Pri CQI-IRCA je registriran predavatelj za vodenje seminarja za vodilne presojevalce ISO 27001.

Bojan FRANČEŠKIN

dipl. ekonomist in organizator turizma ima večletne izkušnje na področju vodenja podjetij in prodaje. Leta 2013 se je pridružil Bureau Veritas. Izvaja presoje in seminarje s področja sistemov vodenja kakovosti ISO 9001. Kot svetovalec pomaga številnim podjetjem pri vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti.

Miran GAŠPER

je v Avstraliji dokončal študij materialne tehnologije in se zaposlil kot projektni vodja v raziskovalnem centru COMALCO. Po vrniti v Slovenijo je pričel kot presojevalec in predavatelj sodelovati z Bureau Veritas. Ima bogate, večletne izkušnje na področju presojanja sistemov vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Pri CQI-IRCA je registriran za vodenje seminarjev za vodilne presojevalce SVK in sistemov vodenja VZD.

Rasto Matjaž JURCA

univ.dipl.ing. strojništva, univ.dipl.oec., M.E. ( mag. okoljskega inženirstva ) že celotno profesionalno kariero dela na področju varstva okolja. 20 let je bil zaposlen v Smeltu, kjer je delal na številnih projektih povezanih z zmanjševanjem vplivov na okolje v različnih državah po svetu. Magistrski študij okoljskega inženirstva je opravil kot Fulbrightov štipendist v Združenih državah Amerike. Od leta 1996 sodeluje z Bureau Veritas in sicer kot CQI-IRCA certificirani vodilni presojevalec in predavatelj za SRO, presojevalec za OHSAS 18001 in SQAS Transport.

Matej KLASINC

univ. dipl. inž. teh. prom., ki je delovne izkušnje pridobival pri delu v pomorstvu, logistiki, špediciji, obvladovanju oskrbnih verig in informatizaciji skladišč. Pri Bureau Veritas je presojevalec za ISO 9001 in ISO 14001. Kot predavatelj vodi seminarje za notranje presojevalce in seminarje o SVK, obvladovanju tveganj, korektivnih ukrepih.

Rajko KOKOL

univ.dipl.inženir strojništva je svojo strokovno kariero pričel v podjetjih za proizvodnjo opreme za avtomobilsko industrijo. Leta 2004 je ustanovil lastno podjetje in kot samostojni svetovalec dela na področju razvoja sistemov kakovosti in poslovanja ter prenove (reinženiring) poslovnih procesov. Pri Bureau Veritas ima status vodilnega presojevalca za ISO 9001, IATF 16949 in ISO 14001. Kot predavatelj vodi seminarje za notranje presojevalce ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3, VDA 6.5 in delavnice o metodah FMEA, MSA, SPC, APQP&PPAP.

Irma KOREN

je zaposlena na Bureau Veritas kot vodilna presojevalka sistemov vodenja kakovosti in varnosti živil, krme in pakirnih materialov. Magistrski študij je zaključila na Biotehniški fakulteti in nato 20 let delala v živilski industriji, od tega 15 let kot direktorica kakovosti, odgovorna za notranji nadzor ter za implementiranje in vzdrževanje sistemov vodenja. Presoje izvaja tako v Sloveniji kot tudi v tujini – predvsem v živilski industriji in v proizvodnji embalažnih materialov za živila. Je tudi predavateljica in z veseljem deli svoje znanje in izkušnje udeležencem različnih seminarjev in študentom.

Špela KORENT UREK

dr. znanosti s področja kemije z Bureau Veritas sodeluje na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije. Izvaja seminarje, delavnice za notranje presojevalce ISO 14001, ISO 45001. Kot svetovalka opravlja strokovne naloge s področja varstva pri delu, požarne varnosti in nevarnih snovi. Ima status vodilne presojevalke in izvaja presoje sistemov vodenja v domačih in tujih podjetjih.

Primož MOKOREL

univ.dipl.ing. živilske tehnologije z Bureau Veritas sodeluje kot presojevalec in predavatelj za sisteme vodenja varnosti živil HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, FSS 22000). Kot svetovalec pomaga podjetjem pri vzpostavitvi sistemov vodenja varnosti živil. Primož je tudi magister poslovnih ved.

Janko REMEC

leta 1995 je doktoriral na Fakultetiti za strojništvo, Univerza v Ljubljani, kjer je od leta 1996 do leta 2014 opravljal delo asistenta za področja: hladilne in toplotne črpalke, prenos toplote in mase, toplotni izmenjevalci, mehanski procesni inženiring, energetski sistemi. Pri CQI-IRCA je registriran predavatelj za vodenje seminarja za vodilne presojevalce ISO 14001.

Gregor SIMONIČ

dipl.inženir strojništva, ki ima zelo veliko izkušenj na področju presojanja sistemov vodenja v Sloveniji in tujini ter izvajanja seminarjev za notranje presojevalce, skrbnike procesov in vodstvo. Pri Bureau Veritas ima status vodilnega presojevalca za ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 in status presojevalca za biogoriva (ISCC EU, REDCert EU, ISCC DE, ISCC PLUS).

Špela SMRKOLJ

zdravnica specialistka ginekologije in porodništva; subspecializirana za področje ginekološke onkologije in izr. prof. za področje ginekologije in porodništva na Medicinski fakulteti v Ljubljani z Bureau Veritas sodeluje od leta 2012. Kot vodilna presojevalka za ISO 9001 in EN 15224 izvaja presoje in seminarje za notranje presojevalce v zdravstvenih ustanovah.

Viljem STRAŠEK

dipl. varnostni inženir, je avtor priročnika Vodenje podjetja z vidika varovanja okolja in soavtor aktualne knjige Integracija sistemov vodenja organizacije ter številnih strokovnih člankov. Dobitnik prve Nagrade Avgusta Kuharja podeljene za leto 1997 za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih opredeljuje ustvarjalnost in inovativnost. Od leta 1997 sodeluje z Bureau Veritas na področju okolja in VZD. Ima status vodilnega presojevalca in predavatelja za ISO 14001, ISO 45001 in ISO 9001.

Tadej ŠIRCELJ

univ. dipl. ing. strojništva z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami na področju presojanja sistemov vodenja in izvajanja seminarjev (IATF 16949, VDA 6.3, VDA 2, VDA 6.5, APQP&PPAP, FMEA, MSA, SPC, 8D Report). Predavatelj je pridobil delovne izkušnje v podjetjih Revoz, Danfoss, Hella, Iskra Mehanizmi. Od leta 2005 je direktor podjetja iNOVA MS d.o.o., ki sodeluje in predstavlja podjetja Hexagon Q-DAS, APIS, iqs, T&T Quality na naslednjih področjih: programska oprema in statistične metode, FMEA, CAQ.

Tjaša ŠIRCELJ

dipl. pravnica (UN), je zaposlena v podjetju iNOVA MS d.o.o., kjer kot vodja prodaje sodeluje z mednarodnimi sistemskimi partnerji podjetja, kot npr. Hexagon Q-DAS, Blackboard. Ukvarja se tudi s projektom razvoja eLearning vsebin in je pridobila certifikat Blackboard Course Creator in Blackboard Open LMS Site Administrator. Predavateljica sodeluje pri svetovalnih projektih na področju sistemov vodenja kakovosti kot strokovnjakinja za procesni pristop, obvladovanje tveganj v povezavi z odgovornostjo za varnost proizvoda.

Andrej URŠIČ

po poklicu univerzitetni diplomirani biolog. V svoji celotni poklicni karieri se ukvarja s problematiko onesnaževanja okolja od izvajanja različnih meritev onesnaževanja in onesnaženosti okolja do ocenjevaja vplivov na okolje in vrednotenja okoljskih tveganj. Z odločbo ministra je bil leta 2004 po Zakonu o varstvu okolja imenovan za okoljskega izvedenca za vse vrste posegov v okolje za katere je obvezna presoja vplivov na okolje. Od leta 1999 sodeluje z Bureau Veritas na področju ekologije in energije. Ima status vodilnega presojevalca in predavatelja za ISO 14001 in ISO 50001.

Sandra ZOPPE

je kot univ.dipl.ing. tekstilne tehnologije svojo strokovno kariero začela v tekstilnem podjetju Angora, kjer je bila zaposlena kot vodja prodaje in nabave, kasneje vodja kakovosti in vodja proizvodnje. Od leta 1998 aktivno sodeluje z Bureau Veritas. Je vodilna presojevalka za ISO 9001 in ISO 14001. Kot predavateljica vodi seminarje in delavnice za notranje presojevalce. Leta 2002 je zaključila študij MBA.

Aktualno