header

Najbolj pogosta vprašanja

Katere vrste usposabljanj so na razpolago?
Odprti (razpisni) seminarji so namenjeni udeležencem iz različnih podjetij. Večinoma jih izvajamo v M hotelu v Ljubljani ali v drugih primernih prostorih.

Interni seminarji so namenjeni zaključenim skupinam in običajno potekajo na sedežu podjetja naročnika. Ti seminarji so tako vsebinsko kot časovno prilagojeni željam naročnika.

Ali so potrebna določena predznanja za udeležbo na seminarjih za notranje presojevalce?
Za udeležbo na seminarjih za notranje presojevalce je zaželeno, da udeleženci poznajo standard oziroma, da si pred seminarjem vsaj ogledajo standard in preberejo zahteve.

Kolikokrat na leto se organizirajo seminarji za vodilne presojevalce?
Seminarji za vodilne presojevalce se organizirajo enkrat letno.

Ali je možno ponovno opravljati pisni izpit?
V primeru, da ste bili neuspešni, vas bomo poklicali in se dogovorili za ponovno opravljanje izpita.

Plačilo kotizacije?
Kotizacijo plačate pred udeležbo na seminarju na transakcijski račun pri SKB d.d., Bureau Veritas, d.o.o., Linhartova cesta 49a, Ljubljana, številka SI56 0310 0100 3001 343, sklic je 348401. Identifikacijska številka za DDV je SI74639137.
Račun boste prejeli po seminarju.

Ali lahko naročnik v primeru izvedbe seminarja za podjetje sam izbere predavatelja?
Vsekakor bomo pri izbiri predavatelja upoštevali vaše želje. Vendar pa boste morali v tem primeru termin izvedbe prilagoditi še prostim dnevom predavatelja/presojevalca.

Ali lahko v primeru izgube potrdila o udeležbi na seminarju pridobim novo potrdilo?
Da, kajti pri Bureau Veritasu vodimo register vseh udeležencev naših seminarjev. V primeru udeležbe na razpisnem seminarju je zaželeno, da nam poleg naziva seminarja posredujete tudi leto udeležbe. V kolikor ste se udeležili seminarja za podjetje je dovolj, da nam sporočite ime podjetja in naziv seminarja.

Aktualno