header

CQI IRCA registrirani seminarji

V Sloveniji organiziramo CQI IRCA (International Register of Certificated Auditors) registrirane seminarje za vodilne presojevalce.

CQI IRCA seminarje izvajamo v odprti obliki za udeležence iz različnih podjetij in za posamezne organizacije.
Poglavitni namen petdnevnih seminarjev je usposobiti udeležence za povsem samostojno izvajanje učinkovitih presoj in jim omogočiti temeljito razumevanje zahtev posameznih standardov.

Seminar vodijo pri CQI IRCA registrirani predavatelji, ki ne uporabljajo »tradicionalnih tehnik predavanja«. Seminar temelji na obravnavi konkretnih primerov iz prakse in simulacijah presoj. Velik poudarek je na aktivnem sodelovanju vseh prisotnih. Na ta način slušatelji pridobijo veliko praktičnega in uporabnega znanja.

Uspešni udeleženci bodo sposobni:

  • tolmačiti zahteve standarda v kontekstu s presojo
  • načrtovati in voditi presojo skladno z zahtevami ISO 19011
  • pridobiti stvarne dokaze s pomočjo razgovorov, opazovanj in zapisov
  • poročati o rezulatih presoje
  • obravnavati aktivnosti, ki sledijo presoji vključno z vrednotenjem učinkovitosti korektivnih ukrepov.

Število udeležencev je omejeno na največ 20, saj se sodelovanje vsakega slušatelja individualno in sprotno ocenjuje.

Ob zaključku seminarja udeleženci opravljajo dvourni pisni izpit.

Certifikat o udeležbi in uspešno opravljenem seminarju prejmejo le tisti udeleženci, ki so uspešno opravili pisni izpit in dobili pozitivno oceno za sodelovanje.

Udeležbo na CQI IRCA seminarju priporočamo:

  • predstavnikom vodstva in odgovornim za sisteme vodenja
  • presojevalcem
  • svetovalcem
  • vsem, ki bi radi izvajali presoje druge ali tretje stranke

Aktualno