header

Informacije pomenijo vrednost za organizacije, zato je za uspešno, nemoteno in neprekinjeno poslovanje ključnega pomena zagotoviti ustrezno informacijsko in kibernetsko varnost infrastrukture.

Uporaba standardov s področja informacijske in kibernetske varnosti ter njihova nadgradnja s sektorsko specifičnimi standardi pomeni za sistem upravljanja obvladovanje tveganj ter doseganje večje robustnosti informacijske in kibernetske infrastrukture. To še zlasti velja za kritično infrastrukturo in avtomobilsko industrijo, kjer podjetja dnevno izmenjujejo veliko količino občutljivih podatkov, ki jih je treba zaščititi pred krajo, izgubo ali manipulacijo.

V dobi digitalizacije je informacijska varnost odločilen dejavnik pri ohranjanju konkurenčnosti. Dobavitelj ali ponudnik storitev mora strankam zagotoviti, da bodo njihove informacije ohranile zaupnost, celovitost in razpoložljivost.

Spletni seminar je g. Robert Brumnik izvedel 19.3.2020.

Želim prejeti posnetek seminarja.