Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve Tveganja in priložnosti - delavnice   Informacije o seminarju
 

Namen
• Praktični napotki in delavnice za uvedbo osrednjih novosti standardov ISO 9001 in ISO 14001.
• Seznaniti se s ključnimi elementi standarda ISO 31000, ki so osnova za dobro obvladovanje tveganja.

Vsebina
• Razumevanje obvladovanja tveganj in priložnosti iz vidika zahtev standarda ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.
• Koristi in priložnosti za organizacijo.
• Kratka predstavitev standarda ISO 31000 in proves obvladovanja tveganja:
- Določitev vsebine 
- Ocena tveganja; identifikacija, analiza, ovrednotenje in obravnavanje tveganja.

• Delavnice
- Določitev metodologije in kriterijev vrednotenja
- Izvajanje ocenjevanja tveganj
- Ukrepi in zapisi uspešnosti tvegajn in priložnosti po izvedenih ukrepih.
• Zaključna diskusija

Način dela: predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Ciljna skupina
• Vodstvo podjetja, lastniki procesov, vodje enot in oddelkov
• Skrbniki sistema vodenja kakovosti in okolja

Trajanje: 1 dan, od 9:00 do 16:00.


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
22.5.2018
M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik : slovenščina
Trajanje : 1 dan
Cena : 245,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci: