Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve Seminar za DPO (Data Protection Officer)   Informacije o seminarju
 

DPO? Je oseba, ki preverja ali je organizacija skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in deluje znotraj organizacije in na korporativnem nivoju.

Namen
Namen usposabljanja je s pomočjo praktičnih primerov usposobiti strokovne pooblaščene osebe (DPO) za izvajanje potrebnih aktivnosti glede Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in zahtev tehničnega standarda za upravljanje varstva osebnih podatkov na mednarodnem nivoju. 

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• razumeli novosti in zahteve Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
• razumeli novosti in zahteve tehničnega standarda za upravljanje varstva osebnih podatkov
• sposobni izvesti presojo skladnosti in pripraviti poročilo
• lahko izvajali presoje skladnosti v mednarodno povezanih organizacijah
• lahko pristopili k izpitu za pridobitev certifikata DPO po shemi SCH73

Vsebina
• Novosti in zahteve Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) – razlaga na osnovi praktičnih primerov
• Vzpostavitev zbirke osebnih podatkov (Klasifikacija podatkov, dokumentiranje)
• Informacijska tehnologija in skladnost s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov
• Ocena učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA)
• Tehnični standard – podroben pregled zahtev z razlago
• Izvedba vaj na osnovi praktičnih primerov
• Poročanje nadzornemu organu v primeru incidenta
• Povezljivost tehničnega standarda z drugimi standardi vodenja
• Izvedba presoje skladnosti s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov
• Vrste in načini potrjevanja (certificiranja) skladnosti s predpisi o varstvu osebnih podatkov 
• Pisni preizkus znanja

Način dela: predavanje z diskusijo, obravnava primerov iz prakse, delo v skupinah (vaje in delavnice), preverjanje in pisni preizkus znanja

Predavatelja:  Robert Brumnik in Ivan Črv
Vodilna presojevalca za sisteme upravljanja ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, ISO 20000, eIDAS, GDPR in po shemi CEPAS (v postopku akreditacije) usposobljena DPO.
Ivan Črv je pri IRCA registriran predavatelj za vodenje seminarjev za vodilne presojevalce informacijske varnosti.

Odvetnik: Matija Jamnik, direktor Ovetniške pisarne Jamnik d.o.o. ter partner v pravni pisarni JK Group.

Trajanje 5 dni, od 8:00 do 20:00

PRIJAVA IN KOTIZACIJA
Prijavite se lahko na naslov seminarji@si.bureauveritas.com.

Ob prijavi nam sporočite:
• Naziv in naslov organizacije
• Telefon in e-mail kontaktne osebe
• Imena udeležencev.

Kotizacija za udeležbo na seminarju je 1.625 EUR brez DDV in vključuje udeležbo na seminarju, gradivo, osvežilne napitke med odmori in kosilo.

Kotizacijo plačate pred seminarjem na transakcijski račun Bureau Veritas, d.o.o., pri SKB d.d., Ljubljana, št.: SI56 0310 0100 3001 343 in se ob tem sklicujte na seminar ter datum seminarja. Po zaključku seminarja boste prejeli račun. ID št. za DDV Bureau Veritas, d.o.o. je SI74639137.


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
16.4. - 20.4.2018
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Jezik :
Trajanje : 5 dni
Cena : 1 625,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci:


 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi