Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve GDPR SPECIALIST   Informacije o seminarju
 

GDPR specialist? Je oseba, ki preverja ali je organizacija skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in deluje znotraj organizacije. Organizacija se lahko odloči za enega ali več specialistov. GDPR specialist je interni presojevalec, ki presoja skladnost z novo Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in tehnično skladnost (informacijska skladnost) organizacije.

Tehnični standard? Bureau Veritas je na osnovi trideset let izkušenj s sistemi vodenja in spomočjo pravno strokovnega znanja izdal tehnični standard, ki organizacijam omogoča razumevanje področja in aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za uskladitev poslovanja z uredbo GDPR.

Namen
Namen dvodnevnega usposabljanja je s pomočjo praktičnih primerov za lažje razumevanje predstaviti novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in zahteve tehničnega standarda za upravljanje varstva osebnih podatkov.

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• razumeli novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
• razumeli zahteve tehničnega standarda za upravljanje varstva osebnih podatkov
• sposobni izvesti presojo skladnosti in pripraviti poročilo

Vsebina
Prvi dan:
• Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) – razlaga na osnovi praktičnih primerov
• Vzpostavitev zbirke osebnih podatkov (Klasifikacija podatkov, dokumentiranje)
• Informacijska tehnologija in skladnost z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov
• Ocena učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA)
• Tehnični standard – podroben pregled zahtev z razlago
• Izvedba vaj na osnovi praktičnih primerov

Drugi dan:
• Poročanje nadzornemu organu v primeru incidenta
• Povezljivost tehničnega standarda z drugimi standardi vodenja
• Izvedba presoje skladnosti z Splošno uredbo o varstvu osebnih               podatkov
• Certificiranje za dosego skladnosti s predpisi o varstvu podatkov
• Pisni preizkus znanja

Način dela: predavanje z diskusijo, obravnava primerov iz prakse, delo v skupinah (vaje in delavnice)

Predavatelj: g. Robert Brumnik, vodilni presojevalec za sisteme upravljanja ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, ISO 20000, eIDAS, GDPR in po shemi CEPAS (v postopku akreditacije) usposobljen DPO.

Odvetnik: mag. Mitja Podpečan, odvetnik specialist za civilno in gospodarsko pravo v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o., avtor številnih člankov o varstvu osebnih podatkov.

Ciljna skupina
• Osebe, ki so odgovorne za osebne podatke
• Zaposleni v pravni in kadrovski službi, v informatiki, v prodaji in trženju
• Vsi, ki se želijo seznaniti z novostmi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in z zahtevami tehničnega standarda za upravljanje varstva osebnih podatkov
• Vsi, ki se želijo usposobiti za interno presojo skladnosti z novo Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) 

Trajanje: 2 dni, od 9:00 do 16:00

PRIJAVA IN KOTIZACIJA
Prijavite se lahko na naslov seminarji@si.bureauveritas.com.

Ob prijavi nam sporočite:
•  Naziv in naslov organizacije
•  Telefon in e-mail kontaktne osebe
•  Imena udeležencev. 

Kotizacija za udeležbo na seminarju je 490,- EUR brez DDV in vključuje udeležbo na seminarju, gradivo, osvežilne napitke med odmori in kosilo. Bureau Veritas stranke imajo pri plačilu kotizacije popust v višini 10%. 

Kotizacijo plačate pred seminarjem na transakcijski račun Bureau Veritas, d.o.o., pri SKB d.d., Ljubljana, št.: SI56 0310 0100 3001 343 in se ob tem sklicujte na seminar ter datum seminarja. Po zaključku seminarja boste prejeli račun. ID št. za DDV Bureau Veritas, d.o.o. je SI74639137


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
24.4. in 25.4.2018
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik :
Trajanje : 2 dni
Cena : 490,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci:

22.5. in 23.5.2018
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik :
Trajanje : 2 dni
Cena : 490,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci:


 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi