Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve IRCA TEČAJ ZA VODILNE PRESOJEVALCE SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001:2015   Informacije o seminarju
 

Namen
Po uspešno opravljenem tečaju bodo udeleženci sposobni:
• izvajati presojo skladno z zahtevami standarda ISO 14001:2015
• razložiti vsebino, obseg in razmerje med ISO 14001, ISO 19011 in ISO 17021
• razumeti ključne okoljske cilje
• načrtovati in voditi presojo skladno s kriteriji presoje
• uspešno izvesti presojo sistema ravnanja z okoljem
• ustvariti jasna, jedrnata in ustrezna poročila o presoji
• poročati o ugotovitvah presoje

Predznanje 
Od udeležencev se pričakuje, da poznajo sistem ravnanja z okoljem, obveze glede skladnosti, doseganje okoljskih ciljev in zahteve standarda ISO 14001:2015. Kot dokazilo lahko predložijo certifikat o uspešno opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 14001:2015.

Vsebina
• Sistem ravnanja z okoljem– pregled, izrazi in definicije
• Tehnike presojanja
• Presoja sistema ravnanja z okoljem po zahtevah ISO 14001:2015
      o Kontekst organizacije
      o Voditeljstvo
      o Planiranje 
      o Podpora
      o Delovanje
      o Vrednotenje učinka in izboljševanje
• Postopek akreditacije (ISO 17021, IAF MD1)
• Kompetentnost presojevalca (ISO 19011, IRCA kriteriji)
• Praktične vaje in delavnice
• Pisni preizkus znanja


Način dela: predavanje z diskusijo, delo v skupinah (vaje in delavnice), simulacije presoj in obravnava praktičnih primerov.

Standard ISO 14001: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 14001:2015.

Certifikat: po uspešno zaključenem pisnem izpitu bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem IRCA tečaju za vodilne presojevalce ISO 14001:2015.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme ravnanja z okoljem
• Presojevalci in svetovalci s področja okolja
• Vsi, ki bi radi izvajali presoje SRO druge ali tretje stranke

Trajanje: 5 dni


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi