Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve PREKVALIFIKACIJA ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE IZ ISO 14001:2004 NA ISO 14001:2015   Informacije o seminarju
 

Za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem po zahtevah ISO 14001:2004 smo pripravili enodnevni seminar o zahtevah standarda ISO 14001:2015 in izvedbi notranje presoje.

Namen
Seznaniti udeležence s spremembami in zahtevami, ki jih prinaša nova izdaja standarda ISO 14001:2015 in s postopkom prehoda.
Z udeležbo na seminarju bodo udeleženci nadgradili obstoječe presojevalske veščine za izvedbo notranje presoje sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015.

Vsebina
• Standard ISO 14001:2015 – struktura in spremembe
• Standard ISO 14001:2015 – pregled zahtev s primeri za razumevanje
• Priprava in izvedba notranje presoje po ISO 14001:2015
• Praktične vaje
• Pisni preizkus znanja
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah.

Standard ISO 14001: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 14001:2015.

Predznanje/ pogoj za udeležbo na seminarju: Poznavanje zahtev standarda ISO 14001:2004 in izkušnje z izvajanjem notranjih presoj.

Udeležbo priporočamo
• Že usposobljenim notranjim presojevalcem, ki bodo izvajali presoje po ISO 14001:2015
• Odgovornim za sistem ravnanja z okoljem

Certifikat: Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 14001:2015 in se vpisali v BV register notranjih presojevalcev ISO 14001:2015.

Trajanje: 1 dan, od 9:00 do 17:00


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
6.6.2018
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik :
Trajanje : 1 dan
Cena : 245,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci:


 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi