Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve PREOBLIKUJMO ISO 9001:2015 V UČINKOVITO ORODJE ZA VODENJE NAŠE ORGANIZACIJE   Informacije o seminarju
 

Preoblikujmo ISO 9001 v učinkovito orodje za vodenje naše organizacije

Zakaj ta delavnica? Veliko organizacij je uvedlo in vzdržuje sistem vodenja kakovosti ISO 9001 predvsem zaradi formalnih zahtev trga. Z vidika interne javnosti je standard ISO 9001 prevečkrat obravnavan kot skupek administrativno togih in poslovno nepotrebnih predpisov, ki zavirajo uspešnost in učinkovitost poslovanja. Ocenjujemo, da je razlog takšnemu razmišljanju najpogosteje po eni strani napačno obravnavan in vzdrževan sistem kakovosti znotraj organizacije, po drugi strani pa k opisanemu pristopu in posledičnemu odločanju vodstva veliko pripomore tudi često pomankljivo poznavanje načel vodenja kakovosti, dejanskih zahtev standarda in sodobnih managerskih pristopov k organizaciji in vodenju podjetja.

Način dela: Z interaktivnim delom z udeleženci bomo vzporedno obravnavali obstoječ interni sistem kakovosti, kot ga je zastavila in ga vzdržuje naročnikova organizacija ter ga preverili tako z vidika dejanskih zahtev standarda ISO 9001 kot možnih in pravilnih pristopov k boljšemu upravljanju podjetja.

Rezultat delavnice: Delavnico bomo zaokrožili s spiskom konkretnih, možnih in smiselnih ukrepov, k izvedbi katerih lahko vodstvo podjetja pristopi takoj s ciljem preoblikovanja obstoječega internega sistema kakovosti skozi prizmo bolj uspešnega in učinkovitega vodenja organizacije. Navedeni ukrepi bodo oblikovani v luči prihoda prenovljenega standarda ISO 9001:2015, kar bo podjetju olajšalo prilagoditev novim zahtevam standarda v prihodnjem obdobju.

Trajanje delavnice: 1 dan

O izvajalcu: Zoran Vaupot je doktor znanosti s predmetnega področja management, mednarodni poslovni in managerski svetovalec ter samostojni raziskovalec za področji managementa in ekonomije.
Po zaključku študija MBA, je leta 1992 dobil priložnost voditi projekt ustanovitve prvega slovenskega podjetja v Franciji po osamosvojitvi Slovenije. Ob zaključku projekta je bil imenovan za direktorja francoskega podjetja in je v Parizu delal do leta 1996. Na francoski univerzi Université de Versailles Saint-Quentin je doktoriral s področja povezave med tujimi investicijami in medkulturno komunikacijo. Po vrnitvi v domovino vseskozi deluje kot poslovni in managerski svetovalec na številnih slovenskih in mednarodnih projektih, v zadnjem času največ na področju podpore pri internacionalizaciji poslovanja in kot krizni manager pri prenovah poslovanja podjetij, ki so zašla v težave.
Njegov poslovni moto je: praksa in teorija se ne smeta izključevati temveč se morata dopolnjevati!

Ponudba za izvedbo delavnice
V kolikor vas zanima izvedba delavnice za zaključeno skupino v vaši organizaciji nas pokličite na telefonsko št.: 01 4757 668 ali nam pišite na e-naslov: andreja.retelj@si.bureauveritas.com. Z veseljem bomo pripravili vašim potrebam kar najbolj prilagojeno ponudbo.


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi