Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve ISO 19011 IN IZVAJANJE PRESOJ SISTEMOV VODENJA   Informacije o seminarju
 

Za presojevalce smo pripravili enodnevni seminar o smernicah standarda ISO 19011:2011 s poudarkom na njihovi praktični uporabi pri presojanju sistemov vodenja. Presoje z jasno določenimi cilji, kompetentnimi presojevalci in ustrezno predstavljenimi ugotovitvami so osnova za nenehno izboljševanje sistemov vodenja in hkrati dodana vrenost za organizacijo.

Namen
Posredovati presojevalcem potrebna znanja s pomočjo katerih bodo lahko izboljšali izvajanje presoj.

Vsebina
• ISO 19011:2011 - pregled smernic za presojanje sistemov vodenja
• Cilji presoje in priprava na presojo
• Presoja procesov
• Uporaba smernic ISO 19011 v praksi - obravnava konkretnih primerov
• Delavnica: planiranje presoje in priprava programa
• Ugotovitve presoj in dodana vrednost
• Delavnica: opomnik, poročanje o ugotovitvah presoje
• Zaključna diskusija

Način dela: predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice)

Ciljna skupina
Presojevalci sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, ...

Standard ISO 19011: zaradi možnosti aktivnega sodelovanja naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 19011:2011.

Trajanje: 1 dan, od 9:00 do 16:00


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi