Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve PROCESNI PRISTOP, DOLOČANJE CILJEV, IZBOR KAZALNIKOV IN IZBOLJŠAVE PROCESOV   Informacije o seminarju
 

Namen
Ob zaključku seminarja bodo udeleženci:
• razumeli postavljanje uravnoteženih kazalnikov učinkovitosti in ciljev v okolju procesnega pristopa ter zahtev standarda ISO 9001;
• razumeli princip razvijanja ciljev, planiranja in merjenja uspešnosti ter učinkovitosti;
• razumeli delovanje procesnega pristopa v organizaciji v povezavi z zahtevami standarda ISO 9001;
• poznali nekaj možnih načinov zapisovanja procesov.

Vsebina
• Načela vodenja in procesni pristop
• Ključna poglavja ISO 9001 v povezavi s procesi
• Okvirni in izvedbeni cilji kakovosti
• Osnove sistema uravnoteženih kazalnikov BSC
• Vzdrževanje in napredek sistema vodenja
• Delavnica: Identifikacija procesov
• Delavnica: Okvirji za postavljanje ciljev, kazalnikov in planov

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Ciljna skupina
• Vodilni in vodstveni delavci, ki želijo izboljšati rezultate poslovanja svojega področja in poslovanja družbe kot celote.
• Zaposleni v službah kakovosti in skrbniki procesov.
• Vsi, ki želijo biti del uspešnega in učinkovitega sistema vodenja kakovosti.

Predznanje
Poznavanje zahtev standarda ISO 9001

Trajanje: 1 dan, od 9:00 do 16:00


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi