Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve PRESOJANJE PROCESOV - usposabljanje z delavnicami za notranje presojevalce   Informacije o seminarju
 

Namen
Seminar z delavnicami je načrtovan tako, da posreduje presojevalcem potrebna znanja, s katerimi bodo sposobni izvesti presoje na temelju procesnega pristopa ter ustvariti dodano vrednost organizaciji ali dobaviteljem.

Koristi za udeležence seminarja: 
• razumeli definicijo pojma »proces« in razlike med pojmoma proces in aktivnost oziroma dejavnost;
• razumeli potrebo po jasnem poznavanju v organizaciji določenih procesov, zaporedja teh procesov in njihovega vzajemnega delovanja;
• sposobni planirati, voditi in poročati o rezultatih presoje procesov;
• spoznali, kako lahko zagotovijo, da je presoja v pomoč njihovi organizaciji pri vzdrževanju in izboljševanju njenega sistema vodenja kakovosti.

Vsebina 
• Zadovoljstvo odjemalcev
Delavnica o metodah za pridobivanje in merjenje zadovoljstva odjemalcev z razpravo o možnih »za« in »proti« glede uporabe različnih metod
• Nenehno izboljševanje
Delavnica na temo objektivnih dokazov, ki so lahko na voljo organizaciji, da dokaže učinkovito izvajanje nenehnega izboljševanja
• Presojanje procesa
Delavnica o procesih in diskusija o tekstu »Presoja procesov«
• Izvajanje presoje
Delavnica, ki vključuje pregled poslovnika, pripravo plana presoje po procesih in poročanje o presoji
• Neskladnosti
Delavnica – priprava poročila o neskladnostih
• Vodstvo
Delavnica – priprava na presojo procesov vodstva

Način dela: predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice)

Standard ISO 9001: vsled načina dela je zelo zaželeno, da udeleženci s seboj prinesejo izvod standarda ISO 9001:2015

Ciljna skupina: že usposobljeni notranji presojevalci ISO 9001, ki bi radi nadgradili svoje znanje o uporabi procesnega pristopa pri izvajanju notranjih presoj.

Trajanje: 2 dni, od 9:00 do 16:00


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi