Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve IRCA TEČAJ ZA VODILNE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2015   Informacije o seminarju
 

Namen
Po uspešno opravljenem tečaju bodo udeleženci sposobni:
• izvajati presojo skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015
• razložiti vsebino, obseg in razmerje med ISO 9001, ISO 19011 in ISO 17021
• razumeti ključne cilje kakovosti
• načrtovati in voditi presojo skladno s kriteriji presoje
• uspešno izvesti presojo sistema vodenja kakovosti
• ustvariti jasna, jedrnata in ustrezna poročila o presoji
• poročati o ugotovitvah presoje

Predznanje
Od udeležencev se pričakuje, da poznajo načela vodenja kakovosti, cikel PDCA, 7 načel kakovosti, izvajanje notranje presoje  in zahteve standarda ISO 9001:2015. Kot dokazilo lahko predložijo certifikat o uspešno opravljeneme seminarju za notranje presojevalce po ISO 9001:2015.


Vsebina
• Sistem vodenja kakovosti – pregled, izrazi in definicije
• Tehnike presojanja
• Presoja sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2015
      o Kontekst organizacije
      o Voditeljstvo
      o Planiranje sistema vodenja kakovosti
      o Podpora
      o Delovanje
      o Vrednotenje izvedbe in izboljševanje
• Postopek akreditacije (ISO 17021, IAF MD1)
• Kompetentnost presojevalca (ISO 19011, IRCA kriteriji)
• Praktične vaje in delavnice
• Igranje vlog
• Pisni preizkus znanja

Način dela: predavanje z diskusijo, delo v skupinah (vaje in delavnice), simulacije presoj in obravnava praktičnih primerov.

Standard ISO 9001: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 9001:2015

Certifikat: po uspešno zaključenem pisnem izpitu bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem IRCA tečaju za vodilne prersojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015.

Ciljna skupina
• Predstavniki vodstva in odgovorni za sistem vodenja kakovosti
• Presojevalci in svetovalci s področja sistemov vodenja
• Vsi, ki bi radi izvajali presoje druge ali tretje stranke

Trajanje: 5 dni


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
14.5. - 18.5.2018
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik :
Trajanje : 5 dni
Cena : 1 345,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci:


 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi