Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve SVK - NENEHNE IZBOLJŠAVE, KOREKTIVNI IN PREVENTIVNI UKREPI   Informacije o seminarju
 

 

Delavnica za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015.

Namen
Notranji presojevalci imajo pogosto težave z določanjem neskladnosti in z učinkovitim izvajanjem korektivnih in preventivnih ukrepov.
V ta namen smo pripravili seminar, ki bo udeležencem:
• omogočil razumeti prednosti in delovanje nenehnih izboljšav, neskladnosti, analiz podatkov in vzrokov neskladnosti, korektivnih in preventivnih ukrepov v povezavi z zahtevami ISO 9001:2015;
• v pomoč pri izvajanju izboljšav;
• pomagal razumeti prednosti doslednega izvajanja postopka korektivnih in preventivnih ukrepov.

Vsebina
• Uvod
• Zahteve standarda za nenehno izboljševanje
• Neskladnosti in analize
• Korektivni ukrep
• Preventivni ukrep – definiranje, postopek in izvedba
• Delavnica: obravnava primerov korektivnih ukrepov
• Pregled zapisov uspešnosti korektivnih ukrepov
• Zaključna diskusija

Način dela: predavanje, izmenjava izkušenj, delo v skupinah (vaje in delavnice)

Standard ISO 9001: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 9001:2015.

Ciljna skupina: notranji presojevalci, ki se želijo podrobneje seznaniti z določanjem ter odpravljanjem neskladnosti in z izvedbo ukrepov.

Trajanje: 1 dan, od 9:00 do 17:00.


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi