Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE ISO 9001:2015   Informacije o seminarju
 

Dvodnevni seminar za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 je namenjen bodočim notranjim presojevalcem, ki bi se radi seznanili s sistemom vodenja kakovosti, z zahtevami standarda ISO 9001:2015 in z izvedbo notranje presoje. Vabljeni so tudi notranji presojevalci, ki že dalj časa niso izvajali notranjih presoj in bi radi osvežili/nadgradili svoje znanje o izvedbi presoje in se temeljito seznanili z zahtevami standarda ISO 9001:2015.

Namen
Udeleženci bodo:
• spoznali 7 načel vodenja kakovosti
• razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 9001:2015
• spoznali procesni pristop
• spoznali vlogo in odgovornosti presojevalca
• sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015

Vsebina
Prvi dan
• Vodenje kakovosti
• Standard ISO 9001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje standarda
• Vaja
• Zaključna diskusija

Drugi dan
• Uvod v presojo - kriteriji in cilji presoje
• Presojevalec – vloga in odgovornosti
• Vodenje procesa presoje
• Zapisovanje in vrednotenje ugotovitev
• Poročanje
• Ukrepi po presoji
• Pisni preizkus znanja

Način dela: predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Standard ISO 9001: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 9001:2015.

Ciljna skupina
• Bodoči notranji presojevalci sistema vodenja kakovosti
• Notranji presojevalci, ki že dalj časa niso presojali in bi se radi seznanili z zahtevami standarda ISO 9001:2015 ter nadgradili svoje znanje o izvedbi notranje presoje
• Odgovorni za vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti
• Predstavniki vodstva za kakovost, vodje kakovosti
• Vsi, ki želijo biti del uspešnega in učinkovitega sistema vodenja kakovosti

Certifikat: po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 9001:2015 in se vpisali v BV register notranjih presojevalcev ISO 9001:2015. 

Trajanje: 2 dni, od 9:00 do 17:00.


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
15.5. in 16.5.2018
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik :
Trajanje : 2 dni
Cena : 325,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci:

12.6. in 13.6.2018
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Jezik :
Trajanje : 2 dni
Cena : 325,00 EUR (brez DDV)
Udeleženci:


 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi