Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve TEČAJ ZA PRESOJEVALCE/VODILNE PRESOJEVALCE SISTEMA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO - ISO 50001   Informacije o seminarju
 

Namen
Po uspešno opravljenem tečaju bodo udeleženci usposobljeni za:
• interpretiranje zahtev standarda ISO 50001;
• razumevanje energetske problematike;
• planiranje presoje v skladu z zahtevanimi kriteriji;
• povsem samostojno izvajanje presoje sistema upravljanja z energijo;
• planiranje ciljnega spremljanja rabe energije;
• pripravo jasnih, jedrnatih in ustreznih poročil o presoji;
• poročanje o rezultatih presoje vodstvu;
• pripravo aktivnosti, ki sledijo po presoji.

Vsebina
• Sistem upravljanja z energijo ISO 50001 – izrazoslovje in povezava z ostalimi sistemi vodenja
• Podroben pregled zahtev standarda ISO 50001 z diskusijo
• Energetska politika
• Identifikacija energetskih vidikov in obvladovanje delovanja
• Pregled nacionalne zakonodaje
• Primerjava ISO 50001 in EN 16001
• Vodenje presoje v skladu s smernicami ISO 19011
• Planiranje in priprava plana presoje
• Pristop k presoji in izvajanje presoje (študij primera in igranje vlog)
• Poročila o neskladnostih in korektivni ukrepi
• Poročanje o ugotovitvah presoje
• Vloga presojevalca, kompetentnost in registracija
• Pisni preizkus znanja 

Način dela
Predavanje z diskusijo, delo v skupinah, simulacije presoj in obravnava praktičnihprimerov.                        

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme upravljanja z energijo, sisteme ravnanja z okoljem in sisteme vodenja kakovosti
• Presojevalci in svetovalci s področja sistemov upravljanja z energijo, ravnanja z okoljem
• Strokovni izvedenci in ekologi
• Vsi, ki želijo pridobiti znanja s področja poznavanja, obvladovanja in presojanja sistemov upravljanja z energijo 

Trajanje tečaja:  5 (3)* dni, od 9:00 - 18:00
* Za udeležence, ki so že opravili tečaj za vodilne presojevalce SRO ISO 14001, smo program pripravili tako, da njihova udeležba vključuje 3 dni.

Kotizacija  ( 5 dni) je 1.345 EUR brez ddv, (3 dni) je 975 EUR brez ddv in vključuje gradivo, osvežilne napitke med odmori in kosilo. Stroški nočitve v hotelu niso vključeni!


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi