Bureau Veritas
Bureau Veritas Training
O nas Novosti Kontakti
Bureau Veritas Training
    Storitve USPOSABLJANJE SERVISERJEV OPREME ZA HLAJENJE IN KLIMATIZACIJO TER TOPLOTNIH ČRPALK   Informacije o seminarju
 

Bureau Veritas d.o.o. je bil na podlagi javnega razpisa Ministrstva za okolje in prostor skupaj z družbo Empor d.o.o. in društvom SDHK izbran za izvajanje usposabljanja serviserjev, ki izvajajo namestitev in vzdrževanje nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo ozonu škodljive ali fluorirane toplogredne pline, ter preverjanje uhajanja in zajem plinov na tej opremi (t.i. program A).

Program usposabljanja je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Slušatelji se bodo seznanili z zakonodajnim okvirjem in teoretično osnovo s področja delovanja hladilne opreme. Praktični del usposabljanja pa zajema celotni postopek preverjanja opreme in naprav pred začetkom uporabe, namestitve in vzdrževanja.

Program usposabljanja:

1. dan

 • Zakonodajni okvir in vpliv hladiv na okolje
 • Osnove termodinamike in hladiva
 • Hladilna in klimatizacijska tehnika ter tehnika toplotnih črpalk
 • Ravnanje s hladivi

2. dan

 • Preverjanje opreme in naprav pred začetkom uporabe, po daljšem obdobju neuporabe, po vzdrževalnem ali servisnem posegu ali med delovanjem
 • Preverjanje uhajanja
 • Okolju prijazno ravnanje s sistemom in hladivom med namestitvijo, vzdrževanjem, servisiranjem ali zajemom 

3. dan

 • Osnove delovanja kompresorja (vključno z nadzorom zmogljivosti in mazalnim sistemom) in z njim povezane nevarnosti uhajanja ali izpusta hladilnega sredstva
 • Osnove delovanja kondenzatorja in z njim povezane nevarnosti uhajanja
 • Osnove delovanja uparjalnika (vključno s sistemom za odleditev) in z njim povezane nevarnosti uhajanja
 • Osnove delovanja različnih vrst regulatorjev ekspanzije (termostatski ekspanzijski ventili, kapilarne cevke) in z njimi povezane nevarnosti uhajanja

4. dan

 • Namestitev, uporaba in vzdrževanje batnih, vijačnih in spiralnih kompresorjev
 • Namestitev, uporaba in vzdrževanje kondenzatorjev
 • Namestitev, uporaba in vzdrževanje uparjalnikov
 • Namestitev, uporaba in servisiranje ekspanzijskih ventilov ter drugih sestavnih delov
 • Vzpostavitev neprepustnega cevnega sistema

Pogoji za vključitev v program usposabljanja serviserjev in opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti:

• Starost najmanj 18 let in
• končana srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) tehnične smeri ali
• druga končana srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja ali
• srednja izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del
opreme, za servisiranje katere se usposablja ali
• končana višja strokovna izobrazba.

Kotizacija: za člane SDHK je 380 EUR + DDV oziroma 456 EUR (v ceno je že vključen DDV). Za ostale kandidate je kotizacija 450 EUR + DDV oziroma 540 EUR (v ceno je že vključen DDV). Kotizacijo pred načrtovanim terminom usposabljanja nakažite na transakcijski račun Bureau Veritas d.o.o., št. TRR (NLB, d. d., Ljubljana): 02923–0018217322. Identifikacijska številka za DDV Bureau Veritas d.o.o. je SI74639137. Račun boste prejeli po srečanju.

Lokacija in trajanje: Usposabljanje bo potekalo v prostorih družbe Empor d.o.o., Leskoškova 9a, Ljubljana. Program se bo vsak dan pričel ob 8:00 in bo trajal do 15:00.


 
Kontakt

Andreja Retelj
Tel.: + 386 1 4757 668
andreja.retelj@si.bureauveritas.com
 

 
Datum izvedbe in lokacija:
 
No course available

 
Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi